University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 17 (5) 2018

Zeszyt 17 (5) 2018 - Okładka
Zeszyt 17 (5) 2018 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 17 (5) 2018 str. 3-14 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.1
Ertan Sait Kurtar
THE EFFECTS OF ANTI-MITOTIC AGENTS ON DIHAPLOIDIZATION AND FERTILITY IN WINTER SQUASH (Cucurbita maxima Duch.) AND PUMPKIN (Cucurbita moschata Duch.) ANDROGENIC HAPLOIDS
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 15-21 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.2
Harun Özer
THE EFFECTS OF DIFFERENT SEEDLING PRODUCTION SYSTEMS ON QUALITY OF TOMATO PLANTLETS
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 23-36 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.3
Magdalena Rybus-Zając, Jan Kubiś
NITROGEN METABOLISM IN CUCUMBER COTYLEONS AND LEAVES EXPOSED TO THE DROUGHT STRESS AND EXCESSIVE UV-B RADIATION
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 37-46 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.4
Sevil Canturk, Birhan Kunter, Gulay Coksari
EFFECTS OF KAOLIN AND DICARBOXYLIC ACID BASED STRESS INHIBITORS ON AROMA COMPOSITION OF TWO TABLE GRAPE CULTIVARS (V. vinifera L.)
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 47-59 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.5
Hacer Coklar, Mehmet Akbulut, Iliasu Alhassan, Şeyma Kirpitci, Emine Korkmaz
ORGANIC ACIDS, SUGARS, PHENOLIC COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF Malus floribunda coccinella FRUIT, PEEL AND FLESH
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 61-72 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.6
Magdalena Simlat, Agata Ptak, Adam Kula, Agnieszka Orzeł
ASSESSMENT OF GENETIC VARIABILITY AMONG RASPBERRY ACCESSIONS USING MOLECULAR MARKERS
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 73-86 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.7
Eriola Veselaj, Glenda Sallaku, Astrit Balliu
COMBINED APPLICATION OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAE FUNGI AND PLANT GROWTH PROMOTING BACTERIA IMPROVES GROWTH AND NUTRIENT UPTAKE EFFICIENCY OF PEA (Pisum sativum L.) PLANTS
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 87-99 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.8
Dragan Nikolić, Jasmina Miljković, Vera Rakonjac, Ivana Radojević, Zorica Ranković-Vasić
INHERITANCE AND PHENOTYPIC CORRELATIONS OF AGRONOMIC TRAITS IN GRAPEVINE OFFSPRINGS
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 101-110 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.9
Agata Goryluk-Salmonowicz, Aleksandra Orzeszko-Rywka, Monika Piórek, Hanna Rekosz-Burlaga, Adrianna Otłowska, Dariusz Gozdowski, Mieczysław Błaszczyk
PLANT GROWTH PROMOTING BACTERIAL ENDOPHYTES ISOLATED FROM POLISH HERBAL PLANTS
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 111-121 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.10
Anna Baturo-Cieśniewska, Aleksander Łukanowski, Katarzyna Koczwara, Leszek Lenc
DEVELOPMENT OF Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary ON STORED CARROT TREATED WITH Pythium oligandrum Drechsler DETERMINED BY qPCR ASSAY
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 123-133 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.11
Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Joanna Turczuk
EFFECTS OF PLASTIC AND BIODEGRADABLE MULCH FILMS IN FIELD TOMATO CULTIVATION
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 135-143 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.12
Anna Chmielowiec-Korzeniowska, Magdalena Ptaszek, Piotr Baryła, Tomasz Lipa, Mirosław Korzeniowski
POSSIBILITIES OF USING CHEMICAL AGENTS FOR THE PROTECTION OF Gerbera jamesonii AGAINST Phytophthora cryptogea
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 145-155 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.13
Marcin Wit, Piotr Ochodzki, Roman Warzecha, Piotr Goliński, Agnieszka Waśkiewicz, Ewa Mirzwa-Mróz, Wojciech Wakuliński
THE RISKS OF SWEET CORN AND POPCORN CONTAMINATION BY FUMONISIN FB1 PRODUCED DUE TO Fusarium verticillioides INFECTION
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 157-165 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.14
Marija Marin, Miroslav Novaković , Vele Tešević , Stoimir Kolarević, Branka Vuković-Gačić
COMPARISION OF THE COMPOSITIONS, ANTIMICROBIAL AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF ESSENTIAL OILS FROM THE ENDEMIC SPECIES Thymus malyi Ronninger AND Thymus lykae Degen et Jav.
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 167-178 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.15
Agnieszka Zawiślak, Magdalena Michalczyk
CHANGES IN QUALITY INDICATORS OF MINIMALLY PROCESSED WRINKLED ROSE (Rosa rugosa Thunb.) PETALS DURING STORAGE
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 179-190 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.16
Vahid Tavallali
EFFECT OF IRON NANO CHELATE ON ANTIOXIDANT ACTIVITY, POLYPHENOLIC CONTENTS AND ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF Portulaca oleracea L.
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 191-198 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.17
Sakineh Pourranjbari Saghaiesh, Mohammad Kazem Souri
ROOT GROWTH CHARACTERISTICS OF KHATOUNI MELON SEEDLINGS AS AFFECTED BY POTASSIUM NUTRITION
 
Zeszyt 17 (5) 2018 str. 199-212 DOI: 10.24326/asphc.2018.5.18
Ulviye Kamburoglu Çebi, Recep Çakir, Sureyya Altintas, Aylin Guçlu Ozdemir
BIOMETRICAL AND BIOCHEMICAL PROPERTIES OF FRUITS OF MINI CUCUMBER PLANTS GROWN UNDER VARIOUS IRRIGATION REGIMES IN AN UNHEATED GREENHOUSE
 

Zanleziono 18 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).