University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 1 (1) 2002

Spis treści:

Zeszyt 1 (1) 2002 str. 5–11
Romualda Jabłońska-Ceglarek, Robert Rosa
PRZEDPLONOWE NAWOZY ZIELONE A ZAWARTOŚĆ WITAMINY C I BIAŁKA W BURAKU ĆWIKŁOWYM
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 13–22
Renata Matraszek, Maria Szymańska, Małgorzata Wróblewska
WPŁYW NIKLU NA PLONOWANIE I SKŁAD MINERALNY WYBRANYCH WARZYW
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 23–30
Danuta Pięta, Elżbieta Patkowska, Alina Pastucha, Monika Bełkot
WPŁYW MIKROORGANIZMÓW ANTAGONISTYCZNYCH NA OGRANICZANIE PORAŻENIA SOI PRZEZ GRZYBY CHOROBOTWÓRCZE PRZEŻYWAJĄCE W GLEBIE
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 31–43
Danuta Pięta, Alina Pastucha
EFEKTYWNOŚĆ OCHRONNEGO DZIAŁANIA CHITOZANU W OGRANICZANIU CHORÓB GRZYBOWYCH SOI
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 45–54
Romualda Jabłońska-Ceglarek, Jolanta Franczuk
ALTERNATYWNE FORMY NAWOŻENIA ORGANICZNEGO W UPRAWIE KAPUSTY GŁOWIASTEJ BIAŁEJ
 
Zeszyt 1 (1) 2002 str. 55–66
Magdalena Gantner, Bożenna Jaśkiewicz
CHRZĄSZCZE (COLEOPTERA) WYSTĘPUJĄCE NA LESZCZYNIE (CORYLUS L.) W RÓŻNYCH WARUNKACH SIEDLISKOWYCH
 

Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).