University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 1 (2) 2002

Spis treści:

Zeszyt 1 (2) 2002 str. 5–15
Radosław Kowalski
Ocena zawartości oleanozydów w organach nadziemnych i podziemnych rożnika przerośniętego Silphium perfoliatum L.
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 17–24
Irena Olszewska-Kaczyńska, Henryk Chmiel
Charakterystyka barwników i ich rozmieszczenie w kwiatach zwartnicy chmiela (Hippeastrum × chmielii Chm.)
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 25–32
Romualda Jabłońska-Ceglarek, Robert Rosa
Wpływ różnych form nawożenia organicznego na plonowanie i skład chemiczny kapusty głowiastej białej
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 33–41
Janina Błażej, Agata Tekiela
Występowanie grzybów pasożytniczych i konkurencyjnych dla pieczarki (Agaricus bisporus (Lange) Sing) w różnych podłożach i okrywie
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 43–48
Justyna Lema-Rumińska, Małgorzata Zalewska
Ocena ploidalności mutantów chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora Tzvelev) uzyskanych w wyniku mutagenezy indukowanej in vitro i in vivo promieniowaniem jonizującym
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 49–57
Brygida Wierzbicka, Marzena Kuskowska
Wpływ wybranych czynników na zawartość witaminy C w warzywach
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 59–68
Brygida Wierzbicka, Joanna Majkowska
Wpływ hydrożeli na zawartość niektórych składników sałaty masłowej uprawianej w nieogrzewanym tunelu foliowym
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 69–76
Beata Szwejkowska
Wpływ nawożenia azotowego i odmiany na zawartość azotanów w zgrubieniach selera korzeniowego po zbiorze i przechowywaniu
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 77–82
Małgorzata Zalewska, Marek Jerzy
Ocena przydatności różnych odmian chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora Tzvelev) do kształtowania pokroju typu sombrero
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 83–91
Beata Głowacka
Wpływ barwy światła na ukorzenianie sadzonek pędowych pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.)
 
Zeszyt 1 (2) 2002 str. 93–103
Beata Głowacka
Wpływ barwy światła na wzrost rozsady pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.)
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).