University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 10 (1) 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (1) 2011 str. 3–11
Ewa Rekowska
Wpływ okrywania gleby i roślin włókniną polipropylenową na wielkość i jakość plonu sałaty łodygowej (Lactuca sativa L. var. augustana Irish)
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 13–21
Ewa Rekowska, Barbara Jurga-Szlempo
Wpływ terminu uprawy oraz rozsawy roślin na plonowanie endywii (Cichorium endivia L.)
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 23–30
Piotr Chohura, Eugeniusz Kołota
Wpływ nawożenia azotem na plonowanie rzodkiewki
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 31–40
Jolanta Lisiecka, Mikołaj Knaflewski, Tomasz Spiżewski, Barbara Frąszczak, Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński
Wpływ hydrolizatu białka zwierzęcego na liczbę i jakość sadzonek truskawki odmiany ‘Elsanta’
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 41–48
Wanda Wadas, Halina Mioduszewska
Wpływ terminu siewu na zawartość karotenoidów i kwasu L-askorbinowego w dyni makaronowej (Cucurbita pepo L.)
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 49–59
Mirosław Konopiński
Wpływ roślin międzyplonowych i zróżnicowanej uprawy roli na plon i wartość odżywczą korzeni skorzonery (Scorzonera hispanica L.)
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 61–70
Katarzyna Kowalczyk, Janina Gajc-Wolska
Wpływ rodzaju podłoża i szczepienia rozsady na plonowanie pomidora cherry
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 71–76
Jacek Gawroński
Ocena genetycznego uwarunkowania niektórych cech ilościowych, odziedziczalności i korelacji u truskawki (Fragaria × ananassa Duch.)
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 77–82
Jacek Gawroński, Jerzy Hortyński
Hierarchiczny model krzyżowań w ocenie dziedziczenia cech ilościowych truskawki (Fragaria × ananassa Duch.)
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 83–94
Adam Szewczuk, Andrzej Komosa, Ewelina Gudarowska
Wpływ poziomów potasu i rodzaju nawozów potasowych na plonowanie oraz stan odżywienia jabłoni makroelementami i chlorem po wejściu drzew w okres owocowania
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 95–104
Zbigniew Jarosz, Katarzyna Dzida, Krzysztof Bartnik
Plonowanie i skład chemiczny truskawki odmiany 'Honeoye' w zależności od rodzaju podłoża i dawki azotu
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 105–112
Eugeniusz Pacholak, Zofia Zydlik, Krzysztof Rutkowski
Wpływ nawożenia azotem wiśni na zawartość składników w glebie i liściach
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 113–122
Zofia Zydlik, Eugeniusz Pacholak, Katarzyna Styła
Wpływ wieloletniej uprawy jabłoni i stosowania replantacji na właściwości gleby. Część I. Właściwości biochemiczne gleby
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 123–130
Zofia Zydlik, Eugeniusz Pacholak, Katarzyna Styła
Wpływ wieloletniej uprawy jabłoni i stosowania replantacji na właściwości gleby. Część II. Zawartość składników mineralnych w glebie i w liściach
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 131–146
Andrzej Gatz, Tomasz Kowalski
Różnicowanie elementów trachealnych oraz zmiany morfogenetyczne w kalusie pochodzącym z zarodków papryki (Capsicum annuum L.)
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 147–158
Wiesława Rosłon, Ewa Osińska, Katarzyna Bączek, Zenon Węglarz
Wpływ nawozów organiczno-mineralnych na plonowanie i jakość ziela wybranych gatunków z rodziny Lamiaceae uprawianych metodą ekologiczną
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 159–169
Janina Gajc-Wolska, Katarzyna Kowalczyk, Jarosław Mikas, Ryszard Drajski
Efektywność zapylania trzmiela ziemnego (Bombus terrestris) w uprawie ogórka polowego (Cucumis sativus L.)
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 171–184
Aneta Wesołowska, Dorota Jadczak, Monika Grzeszczuk
Skład chemiczny ekstraktów z owoców ostrych odmian Capsicum annuum L.
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 185–195
Marta Joanna Monder, Jerzy Hetman
Wpływ jakości podkładek i zrazów na wzrost i jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian róż z grupy wielkokwiatowych. Część I. Parametry wzrostu krzewów
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 197–206
Marta Joanna Monder, Jerzy Hetman
Wpływ jakości podkładek i zrazów na wzrost i jakość uzyskanych krzewów dwóch odmian róż z grupy wielkokwiatowych. Część II. Jakość krzewów
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 207–219
Renata Nurzyńska-Wierdak, Bartłomiej Borowski, Katarzyna Dzida
Plon oraz skład chemiczny ziela bazylii w zależności od odmiany i dolistnego dokarmiania roślin azotem
 

Zanleziono 21 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).