University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 10 (2) 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (2) 2011 str. 3–10
Dariusz Wrona
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na wzrost, plonowanie i wielkość owoców odmiany Jonagored
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 11–22
Małgorzata Cegiełko, Irena Kiecana, Piotr Kachlicki, Wojciech Wakuliński
Patogeniczność Drechslera avenae dla liści wybranych genotypów owsa i jego zdolność do produkcji związków antrachinonowych
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 23–31
Honorata Danilcenko, Elvyra Jariene, Marek Gajewski, Judita Cerniauskiene, Jurgita Kulaitiene, Barbara Sawicka, Paulina Aleknaviciene
Zawartość niektórych pierwiastków w wybranych alternatywnych roślinach ogrodniczych uprawianych metodą ekologiczną na Litwie
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 33–47
Dorota Szopińska
Poprawa jakości nasion cynii poprzez osmokondycjonowanie i traktowanie ekstraktem z grejpfruta
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 49–59
Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński
Wzrost okulantów jabłoni odmian ‘Galaxy’ i ‘Rubin’ na klonach pochodzących z krzyżowania podkładek A.2 × B.9
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 61–73
Małgorzata Zalewska, Małgorzata Antkowiak
Wpływ uszczykiwania oraz długości dnia na wzrost i kwitnienie ajanii spokojnej (Ajania pacifica (Nakai) Bremer et Humphries) w uprawie sterowanej
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 75–84
Katarzyna Goliszek, Bożena Łagowska, Katarzyna Golan
Czerwce (Hemiptera, Sternorrhyncha, Coccoidea) występujące na roślinach ozdobnych w Polsce
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 85–94
Monika Grzeszczuk, Aneta Wesołowska, Dorota Jadczak, Barbara Jakubowska
Wartość odżywcza jadalnych kwiatów szczypiorku
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 95–107
Tomo Milošević, Nebojša Milošević
Analiza ilościowa głównych cech wartości biologicznej oraz jakości owoców genotypów F1 śliwy domowej (Prunus domestica L.)
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 109–123
Małgorzata Zalewska, Alicja Tymoszuk, Natalia Miler
Nowe odmiany chryzantem uzyskane na drodze mutagenezy in vitro z zastosowaniem różnych typów eksplantatów
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 125–135
Wojciech Kowalczyk, Dariusz Wrona
Wzrost i owocowanie jabłoni ‘Elise’ na osiemnastu podkładkach wegetatywnych, prowadzonej w systemie „V”
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 137–151
Hanna Klikocka
Wpływ dawki i rodzaju siarki na zawartość i pobranie mikroelementów przez bulwy ziemniaka (Solanum tubersosum L.)
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 153–166
Marzena Błażewicz-Woźniak, Mirosław Konopiński
Wpływ systemu uprawy roli i roślin międzyplonowych na zachwaszczenie skorzonery (Scorzonera hispanica L.)
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 167–181
Elżbieta Patkowska, Mirosław Konopiński
Rośliny okrywowe a grzyby glebowe zagrażające uprawie salsefii (Tragopogon porrifolius var. sativus (Gaterau) Br.)
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 183–193
Edward Borowski, Sławomir Michałek
Wpływ dolistnego nawożenia fasoli szparagowej solami żelaza i mocznikiem na przebieg niektórych procesów fizjologicznych w roślinach na tle jego pobierania i translokacji w liściach
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 195–202
Aneta Sławińska, Janusz Kalbarczyk
Ocena aktywości enzymatycznej Pleurotus ostreatus w zależności od stadium rozwojowego grzybni
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 203–212
Gorica Paunović, Tomo Milošević, Ivan Glišić
Biometria odrostów nowo wyhodowanych klonów śliwy węgierki i śliwy wiśniowej w mateczniku podkładek
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 213–224
Beata Zimowska
Charakterystyka i występowanie Phoma spp. na ziołach z rodziny Lamiaceae
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 225–233
Hanna Bandurska, Jolanta Krzyszkowska, Krzysztof Moliński, Małgorzata Zielezińska
Metoda wczesnej selekcji genotypów ogórka (Cucumis sativus L.) niewrażliwych na niską temperaturę na podstawie analizy eksploratywnej danych
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 235–243
Beata Król
Plonowanie oraz skład chemiczny koszyczków nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L. cv. Orange King) w zależności od nawożenia azotem
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 245–257
Agnieszka Jamiołkowska
Laboratoryjna ocena wpływu azoksystrobiny i ekstraktu z grejpfruta na wzrost grzybów występujacych na cukinii
 

Zanleziono 21 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).