University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 10 (3) 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (3) 2011 str. 3–13
Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady
Wpływ jodu i sacharozy stosowanych doglebowo na skład mineralny szpinaku
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 15–27
Urszula Gawlik-Dziki, Michał Świeca, Danuta Sugier, Joanna Cichocka
Porównanie zdolności do hamowania aktywności lipooksygenazy i oksydazy ksantynowej oraz aktywności antyoksydacyjnych in vitro przez nalewki z Arnica montana i Arnica chamissonis
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 29–38
Sylwester Smoleń, Piotr Strzetelski, Stanisław Rożek, Iwona Ledwożyw-Smoleń
Porównanie oznaczenia jodu w szpinaku za pomocą 2% CH3COOH oraz TMAH
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 39–52
Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Zalewska, Ewa Król
Występowanie, szkodliwość i charakterystyka morfologiczna Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. (TELEOMORFA: Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. et Schrenk)
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 53–61
Edyta Kosterna, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Robert Rosa, Jolanta Franczuk
Wpływ agrohydrogelu i nawadniania na plonowanie kalarepy ‘Oasis F1
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 63–73
Michał Szklarz, Bożena Radajewska, Teresa Klak
Wpływ cięcia i formowania młodych drzew moreli (Armeniaca vulgaris Lam.) na ich wzrost i plonowanie
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 75–88
Danuta Sugier, Piotr Sugier, Maciej Pawełek, Urszula Gawlik-Dziki
Salix myrsinifolia Salisb. źródłem glikozydów fenolowych: rozmieszczenie i charakterystyka warunków siedliskowych w Polsce środkowowschodniej
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 89–98
Andrzej Komosa, Tomasz Kleiber, Paweł Wojtysiak
Odżywianie filodendrona podwójnie pierzastego (Philodendron bipinnatifidum Schott et Endl.). Cz. I. Wpływ na wzrost roślin
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 99–111
Andrzej Komosa, Tomasz Kleiber, Paweł Wojtysiak
Odżywianie filodendrona podwójnie pierzastego (Philodendron bipinnatifidum Schott et Endl.). Cz. II. Zawartość składników w liściach
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 113–121
Karolina Mieszkalska, Aleksandra Łukaszewska
Wpływ nawozu fosforowo-krzemianowego na reakcję pelargonii (Pelargonium hortorum H.L. Bailey) rosnącej w warunkach stresu wodnego
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 123–131
Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Iwona Sas-Golak, Agnieszka Jasińska
Zdolność wiązania owocników jako cecha różnicująca dzikie rasy Agaricus bisporus (Lange) Imbach i Agaricus arvensis Schaeff. pochodzące z terenu Polski zachodniej
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 133–144
Marzena Błażewicz-Woźniak, Tadeusz Kęsik, Anna Ewa Michowska
Kwitnienie czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum L.) w uprawie polowej przy zróżnicowanym nawożeniu azotowym i ściółkowaniu gleby
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 145–154
Eugeniusz Kołota
Plonowanie i jakość pietruszki naciowej w zależności od zróżnicowanego nawożenia azotem
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 155–173
Maciej Bosiacki, Łukasz Zieleziński
Fitoekstrakcja niklu przez wybrane gatunki traw gazonowych z podłoży zanieczyszczonych metalami ciężkimi
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 175–186
Teresa Rodkiewicz
Plonowanie szparaga zielonego w uprawie na glebie średniej
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 187–196
Mirosława Chwil, Elżbieta Weryszko-Chmielewska
Nektarowanie i wydajność pyłkowa Echium vulgare L. w warunkach klimatycznych Lublina
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 197–207
Katarzyna Sadowska, Jadwiga Andrzejewska, Małgorzata Woropaj-Janczak
Wpływ warunków pogodowych i agrotechnicznych na zawartość składników pokarmowych w owocach ostropestu plamistego (Silybum marianum L. Gaertn.)
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 209–219
Edyta Górska-Drabik, Katarzyna Golan, Magdalena Ćwiklińska
Efektywność barwnych tablic lepowych w monitorowaniu liczebności Ctenosciara hyalipennis (Meigen, 1804) (Diptera: Sciaridae)
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 221–233
Tadeusz Kęsik, Marzena Błażewicz-Woźniak, Anna Ewa Michowska
Wpływ ściółkowania i nawożenia azotowego na wzrost czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum L.)
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 235–246
Agata Kozłowska, Włodzimierz Breś, Włodzimierz Krzesiński, Tomasz Trelka
Wpływ ilości światła i temperatury na biomorfologiczne cechy chryzantem podczas uprawy całorocznej
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 247–258
Zbigniew Jarosz, Katarzyna Dzida
Wpływ podłoża i pożywki na plonowanie oraz skład chemiczny liści i owoców pomidora szklarniowego uprawianego w cyklu wydłużonym
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 259–271
Beata Zimowska
Biotyczna aktywność Phoma strasseri oraz wpływ warunków termicznych na wzrost i tworzenie materiału infekcyjnego patogena w warunkach in vitro
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 273–282
Grzegorz Łysiak
Wyznaczanie indeksu zbioru jabłek odmiany ’Š ampion’ przeznaczonych do długiego przechowywania
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 283–295
Tomasz Lipa
Poziom odżywienia mateczników podkładek wegetatywnych jabłoni M.9 I M.26
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 297–305
Jelena Gadže, Mira Radunić, Ivana Vladimira Petric, Sezai Ercisli
Żywotność pyłku in vitro, kiełkowanie i wzrost łagiewki pyłkowej u niektórych odmiain granatu (Punica granatum L.) z Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 307–317
Renata Nurzyńska-Wierdak, Bartłomiej Borowski
Dynamika wzrostu bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) pod wpływem odmiany oraz pozakorzeniowego dokarmiania roślin azotem
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 319–329
Ewa Rożek, Renata Nurzyńska-Wierdak, Maria Kosior
Jakość i struktura plonu owoców pomidora pochodzących z jednokrotnego zbioru
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 331–342
Grażyna Zawiślak
Plon i jakość ziela hyzopu lekarskiego w zależności od terminu zbioru i rozstawy roślin
 

Zanleziono 28 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).