University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 10 (4) 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (4) 2011 str. 3–14
Anna Francke
Ocena efektywności stosowania osłon płaskich na wielkość i jakość plonu rukoli
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 15–26
Adam Szewczuk, Ewelina Gudarowska, Dariusz Dereń
Wpływ sposobu sadzenia i podkładki na wzrost i owocowanie kilku odmian jabłoni
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 27–35
Katarzyna Olszówka, Irena Perucka
Wpływ dolistnego traktowania CACL2 (przed zbiorem) na akumulację azotanów i azotynów w świeżej i przechowywanej sałacie masłowej
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 37–50
Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady
Wpływ nawożenia jodem i doglebowej aplikacji sacharozy na zawartość wybranych metali ciężkich i pierwiastków śladowych w szpinaku
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 51–63
Sylwester Smoleń, Włodzimierz Sady
Wpływ nawożenia jodem i doglebowej aplikacji sacharozy na efektywność biofortyfikacji w jod, Plon, gospodarkę azotem oraz jakość biologiczną szpinaku
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 65–73
Danuta Kozak
Wpływ barwy światła i BA na wzrost i rozwój gardenii jaśminowatej (Gardenia jasminoides Ellis) in vitro
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 75–87
Danuta Kozak, Andrzej Sałata
Wpływ cytokinin na namnażanie pędów rabarbaru (Rheum rhaponticum L.) ‘Karpow Lipskiego’ in vitro oraz aklimatyzację i wzrost ex vitro
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 89–98
Ewa Moszczyńska, Krzysztof Matkowski, Elżbieta Pląskowska, Anita Biesiada
Zbiorowiska grzybów fyllosfery jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea (L.) Moench.) nawożonej saletrą amonową
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 99–106
Anita Woźny
Wpływ światła na kontrolę wzrostu rozsady Salvia splendens Sellow ex Roem. et Schult.
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 107–114
Jolanta Kowalska
Efektywność Trichoderma asperellum [T1] w stosunku do Botrytis cinerea [Pers.] oraz wpływ zabiegu na wzrost i plon ekologicznej truskawki
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 115–131
Dariusz Pańka
Endofity kompleksu Neotyphodium / Epichloë zasiedlające uprawiane w Polsce odmiany życicy trwałej, kostrzewy łąkowej i kostrzewy czerwonej
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 133–140
Katarzyna Kowalczyk, Janina Gajc-Wolska, Jadwiga Radzanowska, Monika Marcinkowska
Ocena jakości owoców pomidora pod względem składu chemicznego i jakości sensorycznej w zależności od odmiany i warunków uprawy
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 141–151
Mirosław Konopiński, Ewa Ferens
Wpływ metody uprawy i dokarmiania pozakorzeniowego CU i MN na plon i wartość biologiczną korzeni skorzonery (Scorzonera hispanica L.)
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 153–169
Bożena Kiczorowska, Piotr Kiczorowski
Porównanie podstawowego składu chemicznego oraz mineralnego w częściach jadalnych wybranych odmian gruszek wyprodukowanych w województwie podkarpackim
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 171–178
Beata Zimowska
Konidiogeneza Phoma strasseri, patogena powodującego czarną zgniliznę łodyg i rozłogów mięty pieprzowej (Mentha piperita)
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 179–189
Eugeniusz Kołota, Katarzyna Adamczewska-Sowińska
Wykorzystanie ściółek syntetycznych oraz płaskich osłon z folii i włókniny w uprawie cukinii
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 191–200
Ewa Mirzwa-Mróz, Marzena Wińska-Krysiak
Różnorodność grzybów powodujących brudną plamistość jabłek w Polsce
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 201–215
Elżbieta Paduch-Cichal, Elżbieta Kalinowska, Maria Chodorska, Kinga Sala-Rejczak, Barbara Nowak
Wykrywanie i identyfikacja wirusów borówki wysokiej i żurawiny przy użyciu testu serologicznego ELISA oraz technik biologii molekularnej
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 217–232
Renata Nurzyńska-Wierdak, Ewa Rożek, Bartłomiej Borowski
Reakcja odmian bazylii na nawożenie azotem i potasem: zawartość azotu ogółem i azotu mineralnego w zielu
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 233–243
Marzena Błażewicz-Woźniak, Dariusz Wach
Wpływ uprawy współrzędnej na plonowanie warzyw korzeniowych z rodziny Apiaceae
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 245–261
Barbara Skwaryło-Bednarz, Marzena S. Brodowska, Ryszard Brodowski
Ocena wpływu zróżnicowanego nawożenia NPK na plonowanie oraz zawartość mikroskładników w szarłacie (Amaranthus cruentus L.) w zależności od jego odmiany i rozstawy roślin
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 263–274
Katarzyna Dzida, Zbigniew Jarosz, Zenia Michałojć
Wpływ zróżnicowanego nawożenia potasowego na plon oraz skład chemiczny buraka liściowego
 

Zanleziono 22 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).