University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 107–114

Jolanta Kowalska

EFEKTYWNOść TRICHODERMA ASPERELLUM [T1] W STOSUNKU DO BOTRYTIS CINEREA [PERS.] ORAZ WPłYW ZABIEGU NA WZROST I PLON EKOLOGICZNEJ TRUSKAWKI

abstrakt: Grzyby Trichoderma spp. znajdują się w prawie wszystkich glebach i środowiskach. Wiele szczepów Trichoderma zdolnych jest efektywnie ograniczać patogeny. Część z nich wzbudza naturalne procesy obronne w roślinach. Botrytis cinerea [Pers.: Fr.] jest sprawcą ekonomicznych strat w wielu uprawach oraz w trakcie przechowywania plonów. W niniejszych badaniach wykorzystano szczep Trichoderma asperellum [T1] znajdujący się w produkcie handlowym, który stosowano w truskawkach uprawianych w systemie ekologicznym. Jeden gram biopreparatu zawiera 5 × 108 zarodników grzyba. Zabiegi opryskiwania nalistnego wykonano w dawce środka 10 g · l-1, trzy razy w trakcie sezonu. Po zastosowaniu produktu obserwowano zwiększony przyrost masy zielonej roślin. Objawy szarej pleśni na roślinach oraz na zebranych i przechowywanych owocach obserwowano incydentalnie. Stwierdzono możliwość wykorzystania T. asperellum jako biologicznego czynnika ograniczania zgnilizn pozbiorczych owoców, stwierdzono również jego przydatność do zwiększania zdolności owoców do przechowywania do siódmego dnia po zbiorach. W drugim roku badań stwierdzono statystycznie istotny wzrost plonowania roślin traktowanych (30,2%) w porównaniu do roślin kontrolnych. Ponadto potwierdzono statystyczny wzrost wagi części nadziemnych roślin traktowanych (24,0%) oraz większą liczbę produkowanych przez rośliny rozłogów.
pub/10_4_107.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_107.pdf
słowa kluczowe: Trifendr WP, przechowywanie owoców truskawki w chłodni, zabieg nalistny, wzrost i rozwój roślin

Zapis do cytowania:

MLA Kowalska, Jolanta. "Effects of Trichoderma asperellum [T1] on Botrytis cinerea [Pers.: Fr.], growth and yield of organic strawberry." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Kowalska, J. (2011). Effects of Trichoderma asperellum [T1] on Botrytis cinerea [Pers.: Fr.], growth and yield of organic strawberry. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 KOWALSKA, Jolanta. Effects of Trichoderma asperellum [T1] on Botrytis cinerea [Pers.: Fr.], growth and yield of organic strawberry. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan