University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 115–131

Dariusz Pańka

ENDOFITY KOMPLEKSU NEOTYPHODIUM / EPICHLOë ZASIEDLAJąCE UPRAWIANE W POLSCE ODMIANY żYCICY TRWAłEJ, KOSTRZEWY łąKOWEJ I KOSTRZEWY CZERWONEJ

abstrakt: Celem przeprowadzonych badań było (i) określenie poziomu zasiedlenia uprawianych w Polsce odmian życicy trwałej, kostrzewy łąkowej i kostrzewy czerwonej, przez endofity z rodzaju Neotyphodium i Epichloë, (ii) wyizolowanie endofitów z zasiedlonych roślin oraz określenie ich antagonistycznego oddziaływania w stosunku do wybranych mikroorganizmów in vitro, (iii) określenie potencjalnego zagrożenia ze strony toksyn produkowanych przez aktywne asocjacje. Endofity wykrywano metodą barwienia, izolowano na pożywkę PDA i charakteryzowano. Następnie analizowano antagonistyczne właściwości uzyskanych izolatów w testach płytkowych oraz ekstraktów z nasion na szkiełkach mikroskopowych. Oznaczano także poziom ergowaliny oraz lolitremu B. Zebrano na terenie Polski 242 próby nasion życicy trwałej (124), kostrzewy łąkowej (61) i kostrzewy czerwonej (57). Grzyby endofityczne wykryto w 33 próbach życicy trwałej i 15 próbach kostrzewy łąkowej, a ich poziom zasiedlenia osiągnął odpowiednio 8 i 90%. Endofity wyizolowano z 3 prób pierwszego gatunku i 4 prób drugiego. Nie wykryto endofitów w próbach nasion kostrzewy czerwonej. Grzyby endofityczne wykazały silniejszy antagonistyczny wpływ w temp. 25°C. Najczęściej, i w największym stopniu hamowały one wzrost M. nivale, Rhizoctonia solani, Fusarium avenaceum i F. equiseti. Patogeny obligatoryjne Blumeria graminis, Puccinia coronata i P. graminis ssp. graminicola były niewrażliwe na wodne i alkoholowe ekstrakty z nasion E+. Najsilniejszymi właściwościami antagonistycznymi charakteryzowały się izolaty Fp28, Fp40 i w mniejszym stopniu Fp37 pochodzące z kostrzewy łąkowej. Ponadto nie produkowały one (Fp28, Fp37) lub tylko niewielkie ilości (Fp40) toksycznej dla zwierząt ergowaliny. Po dodatkowych testach mogą one zostać wykorzystane jako biologiczny czynnik poprawiający wartość użytkową i odporność na czynniki stresowe nowych odmian traw.
pub/10_4_115.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_115.pdf
słowa kluczowe: Słowa kluczowe: Lolium perenne, Festuca pratensis, patogeny, ergowalina, lolitrem

Zapis do cytowania:

MLA Pańka, Dariusz. "Neotyphodium / Epichloë endophytes of perennial ryegrass, meadow fescue and red fescue cultivars cultivated in Poland." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Pańka, D. (2011). Neotyphodium / Epichloë endophytes of perennial ryegrass, meadow fescue and red fescue cultivars cultivated in Poland. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 PAńKA, Dariusz. Neotyphodium / Epichloë endophytes of perennial ryegrass, meadow fescue and red fescue cultivars cultivated in Poland. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan