University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 133–140

Katarzyna Kowalczyk, Janina Gajc-Wolska, Jadwiga Radzanowska, Monika Marcinkowska

OCENA JAKOśCI OWOCóW POMIDORA POD WZGLęDEM SKłADU CHEMICZNEGO I JAKOśCI SENSORYCZNEJ W ZALEżNOśCI OD ODMIANY I WARUNKóW UPRAWY

abstrakt: W intensywnej uprawie pomidora pod osłonami dominuje uprawa bezglebowa. Obiektem badań była ocena jakości owoców pomidora cherry i średnioowocowego, na podstawie wybranych chemicznych i sensorycznych cech jakościowych owoców pomidora i ich korelacji w zależności od rodzaju podłoża i terminu zbioru. Pomidor typu cherry (Dasher F1 i Organza F1) i średnioowocowy (Admiro F1 i DRW 7594 F1), uprawiano w latach 2008–2009 na trzech podłożach w kontrolowanych i monitorowanych warunkach mikroklimatu szklarni oraz fertygacji roślin. Przyjazne dla środowiska podłoża, takie jak włókno kokosowe i drzewne, porównywano z wełną mineralną jako powszechnie używanym podłożem w uprawach hydroponicznych warzyw. Jakość pomidora w istotny sposób zależała od odmiany i terminu zbioru owoców, a w najmniejszym stopniu od podłoża. Pomidory zebrane w lipcu miały wyższą zawartość cukrów i otrzymały wyższą ocenę sensoryczną niż zbierane we wrześniu. Stosunek cukrów do kwasów był najwyższy w owocach z uprawy na włóknie kokosowym. Owoce te uzyskały także wyższe oceny poszczególnych wyróżników oceny sensorycznej, szczególnie zapachu pomidorowego. Najwyższą jakość pod względem zawartości badanych składników chemicznych i oceny sensorycznej miały owoce odmiany Dasher F1 oraz Admiro F1. Wykazano istotną korelację zawartości składników chemicznych decydujących o jakości owoców pomidora z takimi wyróżnikami oceny sensorycznej, jak twardość skórki, smak pomidorowy i słodki. Zawartości cukrów w owocach była dodatnio skorelowana z oceną ogólną pomidora w metodzie profilowej. Twardość skórki i smak słodki były istotnie skorelowane z zawartością kwasów organicznych i ekstraktu cukrowego.
pub/10_4_133.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_133.pdf
słowa kluczowe: jakość owoców, podłoża, włókno kokosowe, wełna mineralna, włókno drzewne

Zapis do cytowania:

MLA Kowalczyk, Katarzyna, et al. "Assesment of chemical composition and sensory quality of tomato fruit depending on cultivar and growing conditions." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Kowalczyk, K., Gajc-Wolska, J., Radzanowska, J., & Marcinkowska, M. (2011). Assesment of chemical composition and sensory quality of tomato fruit depending on cultivar and growing conditions. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 KOWALCZYK, Katarzyna, et al. Assesment of chemical composition and sensory quality of tomato fruit depending on cultivar and growing conditions. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan