University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 141–151

Mirosław Konopiński, Ewa Ferens

WPłYW METODY UPRAWY I DOKARMIANIA POZAKORZENIOWEGO CU I MN NA PLON I WARTOść BIOLOGICZNą KORZENI SKORZONERY (SCORZONERA HISPANICA L.)

abstrakt: Rośliny korzeniowe są szczególnie wrażliwe na warunki wzrostu, natomiast zalecane uproszczenia w agrotechnice wywołują zróżnicowaną reakcję uprawianych roślin. Celem badań było określenie wpływu zróżnicowanych metod uprawy roli i roślin oraz dolistnego dokarmiania roślin miedzią i manganem na plon korzeni skorzonery i niektóre ich cechy jakościowe. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2005–2007 na glebie płowej wytworzonej z utworów lessowych zalegających na marglach kredowych. Rośliną doświadczalną była skorzonera odmiany Duplex. W schemacie doświadczenia uwzględniono następujące czynniki: dwie metody uprawy roślin (uprawa na płask i na redlinach), dwa sposoby przedsiewnej uprawy roli (bronowanie, uprawa glebogryzarką) oraz dokarmianie pozakorzeniowe roślin (miedzią i manganem). Największy plon ogólny i handlowy korzeni, przy najniższym udziale korzeni niehandlowych w plonie ogólnym uzyskano w wyniku uprawy skorzonery na redlinach, po przedsiewnej uprawie roli glebogryzarką i dokarmianiu roślin manganem. Stwierdzono korzystny wpływ uprawy skorzonery na redlinach na zawartość suchej masy w korzeniach. Zróżnicowane systemy uprawy roli oraz dokarmianie dolistne roślin nie miały istotnego wpływu na zawartość inuliny w korzeniach badanych roślin, wykazano jedynie tendencję wzrostową zawartości tego składnika w roślinach uprawianych na redlinach po spłyconej wiosennej uprawie roli. Badane czynniki doświadczenia nie wywierały istotnego wpływu na zawartość białka w korzeniach.
pub/10_4_141.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_141.pdf
słowa kluczowe: skorzonera, inulina, redliny, miedź, mangan, przedsiewna uprawa roli

Zapis do cytowania:

MLA Konopiński, Mirosław, and Ewa Ferens. "Influence of cultivation methods and foliar nutrition with CU and MN on yields and biological value of scorzonera roots (Scorzonera hispanica L.)." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Konopiński, M., & Ferens, E. (2011). Influence of cultivation methods and foliar nutrition with CU and MN on yields and biological value of scorzonera roots (Scorzonera hispanica L.). Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 KONOPIńSKI, Mirosław, FERENS, Ewa. Influence of cultivation methods and foliar nutrition with CU and MN on yields and biological value of scorzonera roots (Scorzonera hispanica L.). Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan