University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 15–26

Adam Szewczuk, Ewelina Gudarowska, Dariusz Dereń

WPłYW SPOSOBU SADZENIA I PODKłADKI NA WZROST I OWOCOWANIE KILKU ODMIAN JABłONI

abstrakt: Gęste sadzenie drzew jest jedna z metod uzyskania wysokich plonów z jednostki powierzchni zaraz po założeniu sadu. Zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez drzewa gęsto sadzone powoduje ich słabszy wzrost wegetatywny. Innym czynnikiem wpływającym na wzrost i plonowanie jest sadzenie drzew redliny. Badania prowadzono w latach 2004–2008 w sadzie stacji Badawczo-Dydaktycznej w Samotworze, należącej do Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przedmiotem badań była ocena wzrostu i plonowania czterech odmian jabłoni: Piros, Sunrise, Pinova i Ligol rosnących w dużym zagęszczeniu na dwóch podkładkach słabo rosnących M.9 i P22, sadzonych w redliny. Dwuletnie drzewka posadzono wiosną 2004 r. Czynnikiem pierwszym doświadczenia był określony sposób sadzenia – tradycyjny lub w redliny. Czynnikiem drugim był rodzaj użytej podkładki. Drzewa na podkładce M.9 posadzono w rozstawie 3,5 m × 0,5 m (5714 drz.· ha-1), natomiast drzewa na podkładce P22 w rozstawie 3,5 × 0,3 m (9523 drz.· ha-1). W przypadku młodych drzew rosnących w gęstej rozstawie, wpływ sadzenia w redliny oraz na wzrost i plonowanie drzew zależał od odmiany i podkładki. Wśród drzew na podkładce M.9 najwyższe plony zebrano z drzew odmiany ‘Ligol’, sadzonych tradycyjną metodą. Drzewa odmiany ‘Piros’ posadzone w redliny wydały najniższe plony na obu zastosowanych podkładkach. Sadzenie w redliny wpłynęło na słabsze plonowanie drzew odmiany ‘Ligol’ i ‘Sunrise’ na M.9. Nie zanotowano istotnych różnic w sumarycznym plonie z drzew odmian ‘Pinova’, ‘Ligol’ i ‘Sunrise’ na podkładce P 22. Sposób sadzenia nie miał wpływu na plonowanie badanych odmian na tej podkładce. Na podkładce M 9, największą siłą wzrostu charakteryzowała się odmiana ‘Ligol’. Na podkładce P 22, najsłabiej rosły drzewa odmiany ‘Sunrise’. Drzewa odmiany ‘Ligol’ na M.9 i ‘Piros’ na P 22, sadzone w redliny rosły słabiej. Gęste sadzenie drzew w redlinach nie wpłynęło na plonowanie i wzrost czterech odmian jabłoni na dwóch podkładkach słabo rosnących. W warunkach wysokiej gęstości sadzenia, reakcja na uprawę w redlinach była zróżnicowana i zależała od odmiany, rodzaju podkładki i wieku drzew. Gęste sadzenie drzew w redliny nie stworzyło sprzyjających warunków dla wzrostu i owocowania badanych odmian jabłoni w pierwszych pięciu latach po posadzeniu.
pub/10_4_15.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_15.pdf
słowa kluczowe: jabłoń, podkładka, rozstawa, sadzenie w redliny, wzrost, plon

Zapis do cytowania:

MLA Szewczuk, Adam, et al. "Effect of the method of planting and rootstock on growth and yielding of selected apple cultivars." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Szewczuk, A., Gudarowska, E., & Dereń, D. (2011). Effect of the method of planting and rootstock on growth and yielding of selected apple cultivars. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 SZEWCZUK, Adam, GUDAROWSKA, Ewelina, DEREń, Dariusz. Effect of the method of planting and rootstock on growth and yielding of selected apple cultivars. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan