University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 179–189

Eugeniusz Kołota, Katarzyna Adamczewska-Sowińska

WYKORZYSTANIE śCIółEK SYNTETYCZNYCH ORAZ PłASKICH OSłON Z FOLII I WłóKNINY W UPRAWIE CUKINII

abstrakt: Poprawę warunków wzrostu cukinii w klimacie Polski można uzyskać przez ściółkowanie gleby oraz płaskie osłanianie roślin. W latach 2009–2010, w Stacji Badawczo-Dydaktycznej Katedry Ogrodnictwa UP we Wrocławiu wykonano dwuczynnikowe doświadczenie z zastosowaniem ściółek syntetycznych (polietylenowa folia czarna i biała, włóknina polipropylenowa czarna) oraz płaskich osłon (włóknina polipropylenowa, folia perforowana) w uprawie cukinii odmiany Astra metodą losowanych podbloków w trzech powtórzeniach. Cukinię sadzono 12 maja. Nie wykazano istotnego wpływu rodzaju ściółki na wielkość plonu ogólnego i wczesnego. Dodatkowe zastosowanie płaskich osłon z włókniny PP i folii perforowanej spowodowało wzrost plonu ogólnego owoców w stosunku do kontroli, odpowiednio o 26,7% i 44%, oraz do plonu z poletek tylko ściółkowanych średnio o 47,3%. Plon wczesny przy użyciu osłon był średnio o 40,7% i o 47,9% większy. Największy plon ogólny owoców (99,85 t ha-1) zebrano w uprawie na ściółce z włókniny PP z osłoną z folii perforowanej. Owoce o długości 8–15 cm zgromadziły najwięcej witaminy C oraz fosforu i potasu, natomiast w owocach o długości > 22 cm stwierdzono więcej azotanów (V) i karotenów.
pub/10_4_179.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_179.pdf
słowa kluczowe: Cucurbita pepo var. giromontina Alef., ściółkowanie gleby, okrycie roślin, plon, skład chemiczny owoców

Zapis do cytowania:

MLA Kołota, Eugeniusz, and Katarzyna Adamczewska-Sowińska. "Application of synthetic mulches and flat covers with perforated foil and agrotextile in zucchini." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Kołota, E., & Adamczewska-Sowińska, K. (2011). Application of synthetic mulches and flat covers with perforated foil and agrotextile in zucchini. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 KOłOTA, Eugeniusz, ADAMCZEWSKA-SOWIńSKA, Katarzyna. Application of synthetic mulches and flat covers with perforated foil and agrotextile in zucchini. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan