University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 191–200

Ewa Mirzwa-Mróz, Marzena Wińska-Krysiak

RóżNORODNOść GRZYBóW POWODUJąCYCH BRUDNą PLAMISTOść JABłEK W POLSCE

abstrakt: Brudna plamistość jabłek jest powszechnie występującą chorobą owoców w sadach ekologicznych w wielu krajach. Wyniki badań molekularnych przeprowadzone w USA wykazały, że sprawcami tej choroby może być około 30 różnych gatunków grzybów. Celem pracy było określenie składu populacji grzybów powodujących brudną plamistość jabłek w centralnej, wschodniej i północnej Polsce z wykorzystaniem techniki PCR i tradycyjnych metod. Latem i wczesną wiosną w latach 2006–2009 z owoców z widocznymi objawami choroby uzyskano 245 izolatów grzybów – sprawców brudnej plamistości jabłek. Na podstawie cech morfologicznych izolaty grzybów rosnące na PDA wstępnie podzielono na 6 grup, a następnie z wybranych izolatów reprezentujących daną grupę wyizolowano DNA i zsekwencjonowano. Amplifikację DNA przeprowadzono za pomocą techniki PCR z wykorzystaniem starterów ITS1F i ITS4. Spośród uzyskanych izolatów sprawców brudnej plamistości najliczniejszą grupę stanowiły grzyby należące do rodzaju Microcyclosporella (66,53%). Pozostałe grzyby to: Aureobasidium pullulans – 22,86%, Microcyclospora sp. –6,12%, Phialophora sessilis – 3,67% oraz Peltaster sp. i P. fructicola 0,41%.
pub/10_4_191.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_191.pdf
słowa kluczowe: jabłka, Microcyclosporella sp., Microcyclospora sp., Peltaster fructicola

Zapis do cytowania:

MLA Mirzwa-Mróz, Ewa, and Marzena Wińska-Krysiak. "Diversity of sooty blotch fungi in Poland." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Mirzwa-Mróz, E., & Wińska-Krysiak, M. (2011). Diversity of sooty blotch fungi in Poland. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 MIRZWA-MRóZ, Ewa, WIńSKA-KRYSIAK, Marzena. Diversity of sooty blotch fungi in Poland. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan