University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 201–215

Elżbieta Paduch-Cichal, Elżbieta Kalinowska, Maria Chodorska, Kinga Sala-Rejczak, Barbara Nowak

WYKRYWANIE I IDENTYFIKACJA WIRUSóW BORóWKI WYSOKIEJ I żURAWINY PRZY UżYCIU TESTU SEROLOGICZNEGO ELISA ORAZ TECHNIK BIOLOGII MOLEKULARNEJ

abstrakt: Jednym z istotnych problemów w uprawie borówki wysokiej i żurawiny są choroby infekcyjne powodowane przez grzyby i wirusy. W latach 2008–2010 prowadzono badania dotyczące wykrywania i identyfikacji wirusów występujących na plantacjach produkcyjnych borówki wysokiej zlokalizowanych w centralnej i południowo-wschodniej Polsce oraz żurawiny rosnącej na wydzielonej części plantacji w rejonie centralnym kraju przy użyciu testu serologicznego ELISA oraz technik biologii molekularnej. Wyniki przeprowadzonych testów serologicznych ELISA wskazują na obecność w krzewach różnych odmian wirusa nitkowatości borówki wysokiej i wirusa mozaikowatej rozetowatości brzoskwini (centralna i południowo-wschodnia Polska) oraz wirusa oparzeliny borówki wysokiej i wirusa pierścieniowej plamistości tytoniu (centralna Polska). Podczas obserwacji prowadzonych w badanych nasadzeniach borówki wysokiej zanotowano jedynie objawy charakterystyczne dla infekcji przez wirus oparzeliny borówki wysokiej (centralna Polska). BlScV został także wykryty w niewykazujących jakichkolwiek objawów chorobowych roślinach żurawiny rosnących na wydzielonej części plantacji w centralnym rejonie kraju przy użyciu testu DAS-ELISA. W Europie jest to pierwsze doniesienie o występowaniu wirusa w krzewach żurawiny. Ponadto ustalono, że wirusy można wykrywać w liściach, kwiatostanach lub próbach łyko + miękisz korowy + peryderma i prowadzić w różnych miesiącach. W krzewach borówki wysokiej odmian Darrow i Herbert (Plantacja A/W, centralna Polska) wykazujących objawy w postaci czerwonych plam na liściach oraz czerwonych plam i pierścieni na pędach ustalono obecność wirusa czerwonej pierścieniowej plamistości borówki wysokiej (ang. Blueberry red ringspot virus, BRRSV) przy użyciu techniki PCR. W Polsce jest to pierwsze doniesienie o występowaniu wirusa w krzewach borówki wysokiej, a kolejne po Czechach i Słowacji w Europie.
pub/10_4_201.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_201.pdf
słowa kluczowe: Viccinium, Ericaceae, metody wykrywania wirusów

Zapis do cytowania:

MLA Paduch-Cichal, Elżbieta, et al. "Detection and identification of viruses of highbush blueberry and cranberry using serological ELISA test and PCR technique." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Paduch-Cichal, E., Kalinowska, E., Chodorska, M., Sala-Rejczak, K., & Nowak, B. (2011). Detection and identification of viruses of highbush blueberry and cranberry using serological ELISA test and PCR technique. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 PADUCH-CICHAL, Elżbieta, et al. Detection and identification of viruses of highbush blueberry and cranberry using serological ELISA test and PCR technique. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan