University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 217–232

Renata Nurzyńska-Wierdak, Ewa Rożek, Bartłomiej Borowski

REAKCJA ODMIAN BAZYLII NA NAWOżENIE AZOTEM I POTASEM: ZAWARTOść AZOTU OGółEM I AZOTU MINERALNEGO W ZIELU

abstrakt: Uprawa roślin zielarskich ma na celu uzyskanie wysokiego plonu surowca o dużej zawartości substancji biologicznie czynnych oraz innych ważnych związków, także o charakterze odżywczym. W latach 2008–2010 (luty – maj) przeprowadzono badania nad zależnością pomiędzy odmianą, dawką azotu (NH4NO3), dawką potasu (K2SO4) a składem chemicznym ziela bazylii. Przedmiotem badań były rośliny bazylii dwóch polskich odmian: Kasia i Wala oraz formy zielonolistnej, popularnej na krajowym rynku świeżych ziół. Bazylię uprawiano w szklarni, w doniczkach o pojemności 4 dm3. Zastosowano cztery dawki azotu oraz dwie dawki potasu. W zebranym w okresie pełni kwitnienia zielu oznaczono zawartość suchej masy, N-NH4 i N-NO3, azotu ogółem, potasu oraz białka. Wykazano, że średnia zawartość suchej masy w zielu badanych roślin bazylii wynosiła 13,20% i była istotnie uzależniona od odmiany oraz dawki stosowanego azotu. Najwięcej (15,47%) suchej masy stwierdzono w zielu roślin odmiany Wala. Wzrastające dawki azotu powodowały zwiększenie zawartości białka w zielu bazylii. Najwięcej (26,13% s.m.) białka stwierdzono w zielu roślin żywionych najwyższą dawką azotu. Rośliny otrzymujące więcej potasu charakteryzowały się większą (23,24% s.m.) ilością białka w zielu niż rośliny otrzymujące mniej tego składnika (22,31% s.m.). Średnia zawartość azotu azotanowego w badanym materiale zielarskim wynosiła 0,78% s.m. Rośliny odmiany Wala odznaczały się istotnie mniejszą (0,66% s.m.) ilością azotu azotanowego niż pozostałe. Wykazano ponadto zwiększenie zawartości azotu ogółem, azotu amonowego i azotanowego oraz potasu w zielu bazylii, pod wpływem zwiększonej dawki azotu.
pub/10_4_217.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_217.pdf
słowa kluczowe: Ocimum basilicum L., N-og., N-NO3, N-NH4, białko

Zapis do cytowania:

MLA Nurzyńska-Wierdak, Renata, et al. "Response of different basil cultivars to nitrogen and potassium fertilization: total and mineral nitrogen content in herb." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Nurzyńska-Wierdak, R., Rożek, E., & Borowski, B. (2011). Response of different basil cultivars to nitrogen and potassium fertilization: total and mineral nitrogen content in herb. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 NURZYńSKA-WIERDAK, Renata, ROżEK, Ewa, BOROWSKI, Bartłomiej. Response of different basil cultivars to nitrogen and potassium fertilization: total and mineral nitrogen content in herb. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan