University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 233–243

Marzena Błażewicz-Woźniak, Dariusz Wach

WPłYW UPRAWY WSPółRZęDNEJ NA PLONOWANIE WARZYW KORZENIOWYCH Z RODZINY APIACEAE

abstrakt: Współrzędna uprawa warzyw przeżywa renesans wraz z upowszechnianiem się upraw ekologicznych. Uprawa obok siebie kilku gatunków roślin likwiduje negatywne cechy uprawy jednorodnej, sprzyja bioróżnorodności i jest zgodna z zasadami rolnictwa zrównoważonego. Marchew i pietruszka korzeniowa to warzywa o dużych wymaganiach w stosunku do warunków wzrostu i uprawa ich wraz z innymi gatunkami jest świadomym wprowadzeniem roślin konkurencyjnych, dlatego też interesujące było sprawdzenie ich reakcji na uprawę współrzędną. Spośród porównywanych kombinacji uprawy najkorzystniejsza dla marchwi i pietruszki okazała się współrzędna uprawa z cebulą. Uprawiane współrzędnie z cebulą wytworzyły największy plon korzeni handlowych, plon ogółem oraz plon liści. Cebula rosnąc w ich sąsiedztwie wpłynęła dodatnio na strukturę plonu korzeni zwłaszcza marchwi, zwiększając udział korzeni handlowych. Niekorzystny wpływ na plonowanie i wzrost marchwi i pietruszki miała uprawa współrzędnie z aksamitką. Uprawa współrzędna nie wpłynęła na liczbę wschodów marchwi i pietruszki oraz na plon korzeni drobnych. Łączny plon handlowy warzyw uzyskany z uprawy współrzędnej z cebulą był większy niż z uprawy jednorodnej. Efekt uprawy współrzędnej marchwi z pietruszką był modyfikowany rokiem badań.
pub/10_4_233.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_233.pdf
słowa kluczowe: uprawa jednorodna, marchew, pietruszka, aksamitka, cebula, plon

Zapis do cytowania:

MLA Błażewicz-Woźniak, Marzena, and Dariusz Wach. "The effect of intercropping on yielding of root vegetables of Apiaceae family." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Błażewicz-Woźniak, M., & Wach, D. (2011). The effect of intercropping on yielding of root vegetables of Apiaceae family. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 BłAżEWICZ-WOźNIAK, Marzena, WACH, Dariusz. The effect of intercropping on yielding of root vegetables of Apiaceae family. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan