University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 263–274

Katarzyna Dzida, Zbigniew Jarosz, Zenia Michałojć

WPłYW ZRóżNICOWANEGO NAWOżENIA POTASOWEGO NA PLON ORAZ SKłAD CHEMICZNY BURAKA LIśCIOWEGO

abstrakt: Wartość odżywcza buraka liściowego wynik głównie z dużej zawartości białka, gromadzonego zarówno w blaszkach liściowych, jak i ogonkach liściowych oraz na wysokiej zawartości soli mineralnych, głównie żelaza i wapnia oraz witamin C, A, B1, B2. Celem badań było określenie wpływu rodzaju nawozu potasowego (chlorek potasu, siarczan potasu oraz chlorek potasu + siarczan potasu podane w stosunku 1:1 K) oraz dawki potasu (0,6; 1,2; 1,8 g∙dm-3) na plon i skład chemiczny buraka liściowego. Rośliny uprawiano w szklarni w doniczkach wypełnionych odkwaszonym torfem wysokim. Niezależnie od rodzaju nawozu potasowego plon liści buraka był największy przy zastosowaniu 0,6 g K . dm-3. Najmniej azotanów zawierały liście buraka nawożonego chlorkiem potasu, znacznie więcej natomiast nawożone K2SO4 oraz KCl + K2SO4. Wzrastające dawki potasu wpłynęły dodatnio na zawartość witaminy C w liściach roślin. Wykazano ujemny wpływ wzrastającej dawki potasu na masę jednostkową roślin, długość liści oraz procentową zawartość azotu ogółem, białka i suchej masy w liściach zwłaszcza przy stosowaniu chlorku potasu i siarczanu potasu. Stwierdzono wzrost zawartości potasu i ogólnej koncentracji soli (EC) w podłożu pod wpływem wzrastających dawek potasu przy stosowaniu KCl i K2SO4. W uprawie buraka liściowego najkorzystniejsze było stosowanie 0,6 g K·dm-3 podłoża z uwagi na najwyższy plon świeżej masy liści, natomiast z uwagi na największą zawartość witaminy C najlepszym okazało się podawanie 1,8 g K·dm-3 podłoża.
pub/10_4_263.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_263.pdf
słowa kluczowe: Beta vulgaris L., żywienie mineralne, makroelementy, witamina C, azotany

Zapis do cytowania:

MLA Dzida, Katarzyna, et al. "The effect of diversified potassium fertilization on the yield and chemical composition of Beta vulgaris L.." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Dzida, K., Jarosz, Z., & Michałojć, Z. (2011). The effect of diversified potassium fertilization on the yield and chemical composition of Beta vulgaris L.. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 DZIDA, Katarzyna, JAROSZ, Zbigniew, MICHAłOJć, Zenia. The effect of diversified potassium fertilization on the yield and chemical composition of Beta vulgaris L.. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan