University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 3–14

Anna Francke

OCENA EFEKTYWNOśCI STOSOWANIA OSłON PłASKICH NA WIELKOść I JAKOść PLONU RUKOLI

abstrakt: Rukola (arugula) jest wspólną nazwą kilku gatunków warzyw liściowych z rodziny Brassicaceae. W uprawach towarowych na spożycie liści najczęściej spotyka się Eruca sativa (Rokietta siewna) i Diplotaxis tenuifolia (Dwurząd wąskolistny).W doświadczeniu badano wpływ zastosowania osłon płaskich z folii perforowanej i włókniny na wielkość i jakość plonu rukoli. Dwuczynnikowe doświadczenie przeprowadzono w latach 2006–2008 na polu Ogrodu Doświadczalnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Badanymi czynnikami były: gatunek rośliny – Diplotaxis tenuifolia i Eruca sativa oraz rodzaj stosowanych osłon – folia perforowana o 100 otworach na 1 m2, włóknina polipropylenowa o masie 17 g ∙ m-2, bez osłon (obiekt kontrolny). Rukolę uprawiano na glebie typu czarna ziemia właściwa, zaliczonej do klasy bonitacyjnej IIIb, należącej do kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego. Nasiona każdego roku wysiewano około połowy kwietnia. Bezpośrednio po siewie poletka przykrywano osłonami. Zdejmowano je po ok. 5 tygodniach. Liście zbierano systematycznie w miarę ich dorastania, od 1 do 3 razy z każdego wariantu doświadczenia. Osłanianie płaskie folią perforowaną i włókniną wpłynęło istotnie na wielkość plonu ogółem oraz plonu handlowego liści. Średnio w latach 2006–2008 najwyższy plon ogółem liści zebrano z poletek przykrywanych folią perforowaną. Udział plonu handlowego w plonie ogółem był wyższy u Diplotaxis tenuifolia oraz w obiektach osłanianych folią perforowaną w stosunku do poletek kontrolnych i przykrytych włókniną. Rozety Diplotaxis tenuifolia składały się z większej liczby liści, natomiast u Eruca sativa liście były dłuższe a rozety miały większą masę.
pub/10_4_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_3.pdf
słowa kluczowe: Diplotaxis tenuifolia, Eruca sativa, folia perforowana, włóknina, plon

Zapis do cytowania:

MLA Francke, Anna. "The effect of flat covers on the quantity and quality of arugula yield." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Francke, A. (2011). The effect of flat covers on the quantity and quality of arugula yield. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 FRANCKE, Anna. The effect of flat covers on the quantity and quality of arugula yield. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan