University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 65–73

Danuta Kozak

WPłYW BARWY śWIATłA I BA NA WZROST I ROZWóJ GARDENII JAśMINOWATEJ (GARDENIA JASMINOIDES ELLIS) IN VITRO

abstrakt: Gardenia jest ozdobnym krzewem lub małym drzewem o grubych, ciemnozielonych liściach i białych, pachnących kwiatach. Ma zastosowanie jako roślina do ogrodów (w łagodnym klimacie) lub jako kwitnąca roślina doniczkowa. Podejmowano wiele badań nad rozmnażaniem in vitro gardenii, głównie w celu szybkiego wprowadzenia do uprawy nowych odmian. W niniejszej pracy badano wpływ światła białego, niebieskiego, żółtego i czerwonego na regenerację pędów i korzeni gardenii jaśminowatej (Gardenia jasminoides Ellis). Wierzchołkowe fragmenty pędów pochodzące z ustabilizowanej kultury in vitro wykładano na pożywkę Murashige i Skooga z dodatkiem BA 5 lub 25 µM oraz na pożywkę bez regulatorów wzrostu. Doświadczenie prowadzono 6 tygodni i powtórzono 2-krotnie. Stwierdzono korzystny wpływ światła żółtego na długość pędu głównego na pożywce kontrolnej. Nie stwierdzono wpływu barwy światła na liczbę pędów kątowych regenerujących z wierzchołków pędów rosnących na pożywce bez BA. Światło żółte wywierało najkorzystniejszy wpływ na regenerację pędów kątowych w obecności 25 µM BA i stymulowało najsilniej wzrost wydłużeniowy pędów na pożywce z dodatkiem 5 µM BA. Światło czerwone i żółte wpływało najkorzystniej na liczbę korzeni na pożywce kontrolnej, zaś światło żółte stymulowało wzrost wydłużeniowy korzeni. Przy świetle żółtym i białym uzyskano korzenie o największej świeżej masie.
pub/10_4_65.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_65.pdf
słowa kluczowe: Gardenia jasminoides, cytokinina, rozkrzewianie, ukorzenianie, jakość światła, mikrorozmnażanie

Zapis do cytowania:

MLA Kozak, Danuta. "The influence of light quality and BA on in vitro growth and development of Gardenia jasminoides Ellis ." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Kozak, D. (2011). The influence of light quality and BA on in vitro growth and development of Gardenia jasminoides Ellis . Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 KOZAK, Danuta. The influence of light quality and BA on in vitro growth and development of Gardenia jasminoides Ellis . Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan