University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 75–87

Danuta Kozak, Andrzej Sałata

WPłYW CYTOKININ NA NAMNAżANIE PęDóW RABARBARU (RHEUM RHAPONTICUM L.) ‘KARPOW LIPSKIEGO’ IN VITRO ORAZ AKLIMATYZACJę I WZROST EX VITRO

abstrakt: Badano wpływ 4 cytokinin: BA (4,4; 11,1; 22,2 µmol·dm-3), kinetyny (4,7; 11,6; 23,3 µmol·dm-3), 2iP (4,9; 12,3; 24,6 µmol·dm-3), TDZ (4,5; 11,4; 22,7 µmol·dm-3), zastosowanych w pożywce Murashige i Skoog (MS), na namnażanie pędów rabarbaru (Rheum rhaponticum ‘Karpow Lipskiego’). Pędy użyte do doświadczenia pochodziły z aseptycznych kultur zespołów pędów. Ukorzenione pędy (z wyjątkiem kombinacji z TDZ) po aklimatyzacji sadzono do doniczek do substratu torfowego, gdzie rosły 4 tygodnie. Następnie przesadzano je w pole i uprawiano przez 8 miesięcy. Stwierdzono korzystny wpływ cytokinin na liczbę liści i formowanie nowych pędów w kulturze in vitro. Największą liczbę pędów kątowych uzyskano na pożywce uzupełnionej BA 11,1–22,2 µmol·dm-3. Zastosowanie kinetyny (4,7–11,6 µmol·dm-3) lub 2iP 12,3 µ mol·dm-3 wpływało silnie stymulująco na wzrost elongacyjny pędów oraz wielkość blaszki liściowej. TDZ we wszystkich badanych stężeniach powodował istotne zahamowanie wzrostu pędów. BA i TDZ wywierały niekorzystny wpływ na ukorzenianie pędów. Na pożywce kontrolnej (bez regulatorów wzrostu) oraz na pożywkach zawierających kinetynę lub 2iP, 100% pędów formowało korzenie. Po okresie 8 miesięcy, obejmującym zimę i początek wegetacji, przeżywalność roślin wynosiła 80–100%. Stwierdzono, że 2iP 12,3 µmol·dm-3 wykazywała największy wpływ następczy na wzrost roślin. Rośliny otrzymane z mikrosadzonek pochodzących z pożywek z 2iP miały wyrównany i zwarty pokrój, wykształciły więcej liści w rozecie, o istotnie większych blaszkach liściowych oraz dłuższych i grubszych ogonkach liściowych niż rośliny pochodzące z innych zastosowanych pożywek.
pub/10_4_75.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_75.pdf
słowa kluczowe: rozkrzewianie, ukorzenianie, wpływ następczy, aklimatyzacja, wzrost w polu

Zapis do cytowania:

MLA Kozak, Danuta, and Andrzej Sałata. "Effect of cytokinins on in vitro multiplication of rhubarb (Rheum rhaponticum L.) ‘Karpow Lipskiego’ shoots and ex vitro acclimatization and growth." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Kozak, D., & Sałata, A. (2011). Effect of cytokinins on in vitro multiplication of rhubarb (Rheum rhaponticum L.) ‘Karpow Lipskiego’ shoots and ex vitro acclimatization and growth. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 KOZAK, Danuta, SAłATA, Andrzej. Effect of cytokinins on in vitro multiplication of rhubarb (Rheum rhaponticum L.) ‘Karpow Lipskiego’ shoots and ex vitro acclimatization and growth. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan