University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 89–98

Ewa Moszczyńska, Krzysztof Matkowski, Elżbieta Pląskowska, Anita Biesiada

ZBIOROWISKA GRZYBóW FYLLOSFERY JEżóWKI PURPUROWEJ (ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH.) NAWOżONEJ SALETRą AMONOWą

abstrakt: Skład mikobiota zasiedlających powierzchnię roślin jest uzależniony od czynników atmosferycznych oraz właściwości fizjologicznych rośliny. W ostatnich latach stwierdzono porażenie jeżówki purpurowej przez Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae i Erysiphe cichoracearum. Rozwój tych grzybów zależy od składu mikroorganizmów fyllosfery oraz od formy i dawki nawożenia azotem. Celem podjętych badań była analiza składu mikobiota fyllosfery jeżówki w zależności od dawek nawożenia saletrą amonową. Doświadczenie założono w latach 2007–2009 w Psarach pod Wrocławiem. Zastosowano dwie dawki nawożenia: 50 N kg·ha-1 i 200 N kg·ha-1. Z powierzchni liści jeżówki purpurowej, najliczniej wyizolowano: Cladosporium spp., Alternaria alternata, kolonie drożdżoidalne, Fusarium spp. i Epicoccum nigrum. Grzyby te stanowiły ponad 90% wyizolowanych kolonii. Dominantami były C. herbarum i A. alternata. W obrębie rodzaju Fusarium dominującym gatunkiem był F. equiseti. Skład zbiorowisk grzybów fyllosfery jeżówki był zmienny i zależał od warunków pogody. Dawka nawożenia saletrą amonową nie miała wpływu na skład zbiorowisk grzybów.
pub/10_4_89.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_89.pdf
słowa kluczowe: Słowa kluczowe: Cladosporium spp., Fusarium spp., dawka azotu

Zapis do cytowania:

MLA Moszczyńska, Ewa, et al. "Fungi assemblages of the phyllosphere of eastern purple coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench.) fertilized with ammonium sulphate." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Moszczyńska, E., Matkowski, K., Pląskowska, E., & Biesiada, A. (2011). Fungi assemblages of the phyllosphere of eastern purple coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench.) fertilized with ammonium sulphate. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 MOSZCZYńSKA, Ewa, et al. Fungi assemblages of the phyllosphere of eastern purple coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench.) fertilized with ammonium sulphate. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan