University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 10 (4) 2011 str. 99–106

Anita Woźny

WPłYW śWIATłA NA KONTROLę WZROSTU ROZSADY SALVIA SPLENDENS SELLOW EX ROEM. ET SCHULT.

abstrakt: U wielu gatunków roślin ozdobnych barwa światła może w różnym stopniu modyfikować wzrost i kwitnienie. W literaturze można znaleźć informacje dotyczące zahamowania wzrostu siewek, rozsady oraz sadzonek roślin ozdobnych poddanych działaniu światła niebieskiego. W doświadczeniu badano wpływ światła o różnym składzie spektralnym na wzrost rozsady szałwii lśniącej. Uprawę prowadzono w pokoju wzrostowym, przy 16-godzinnym i 20-godzinnym dniu. Zastosowano następujące rodzaje światła: dzienne – zbliżone składem spektralnym do światła naturalnego, niebieskie i mieszane – z jednakowym udziałem światła dziennego i niebieskiego oraz z 75% udziałem światła niebieskiego. Natężenie napromieniowania kwantowego w zakresie PAR było jednakowe dla wszystkich kombinacji doświadczenia i wynosiło 110 μmol·m-2·s-1. Rozsada szałwii lśniącej uprawiana w świetle mieszanym z przewagą niebieskiego była niższa od roślin uzyskanych w świetle dziennym zarówno przy krótkim (16 h), jak i długim (20 h) dniu.
pub/10_4_99.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom10/zeszyt4/10_4_99.pdf
słowa kluczowe: skład spektralny światła, wysokość roślin, świeża i sucha masa łodygi i liści

Zapis do cytowania:

MLA Woźny, Anita. "Use of light to control the growth of Salvia splendens Sellow ex Roem. et Schult. seedlings." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10.4 (2011): 10.
APA Woźny, A. (2011). Use of light to control the growth of Salvia splendens Sellow ex Roem. et Schult. seedlings. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 10 (4), 10.
ISO 690 WOźNY, Anita. Use of light to control the growth of Salvia splendens Sellow ex Roem. et Schult. seedlings. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2011, 10.4: 10.
EndNote BibTeX RefMan