University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 11 (1) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (1) 2012 str. 3–11
Izabela Kot, Katarzyna Kmieć
Badania nad dynamiką liczebności, biologią i szkodliwością zdobniczki bukowej (Phyllaphis fagi L.) na buku zwyczajnym (Fagus sylvatica L.)
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 13–25
Urszula Gawlik-Dziki, Michał Świeca, Danuta Sugier
Zastosowanie elicytorów biotycznych w celu zwiększenia aktywności antyoksydacyjnej oraz zdolności do inhibicji lipoksygenazy i oksydazy ksantynowej kiełków brokułu
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 27–37
Ireneusz Sosna, Maria Licznar-Małańczuk
Wzrost, plonowanie i przeżywalność drzew kilku odmian moreli na siewkach ałyczy i ‘Węgierki Wangenheima’
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 39–46
Ewa Mirzwa-Mróz, Ryszard Dzięcioł, Emilian Pitera, Adam Jurkowski
Wpływ kompleksu grzybów powodujących brudną i kropkowaną plamistość jabłek na przechowywanie owoców
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 47–55
Elżbieta Kozik, Ewelina Wojciechowska, Małgorzata Pacholska
Porównanie wpływu mineralnych i chelatowych form miedzi, cynku i manganu na plon oraz stan odżywienia sałaty szklarniowej
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 57–68
Elżbieta Kaczmarska
Depresja wsobna pod względem plonu i cech plonotwórczych u Fragaria × ananassa Duch.
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 69–80
Elżbieta Malinowska, Stanisław Kalembasa
Plon i zawartość Ti, Fe, Mn i Cu w selerze naciowym (Apium graveolens L. var. dulce Mill. Pers.) pod wpływem aplikacji tytanitu
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 81–91
Marzena Parzymies, Marek Dąbski
Wpływ rodzaju i stężenia cytokinin na rozkrzewianie in vitro Clematis viticella (L.) i Clematis integrifolia ‘Petit Faucon’
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 93–107
Ewa Zalewska
Wzrost i zarodnikowanie Septoria carvi Syd. w różnych warunkach hodowli
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 109–119
Zenia Michałojć, Halina Buczkowska
Stan odżywiania oberżyny (Solanum molongena L.) w zależności od sposobu prowadzenia roślin i nawożenia azotem
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 121–131
Beata Janowska, Anna Stanecka, Beata Czarnecka
Pozbiorcza trwałość liści cantedeskii (Zantedeschia Spreng.)
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 133–144
Iwona Szot, Justyna Wieniarska
Wpływ dolistnego nawożenia preparatem Goëmar® BM 86 i doglebowego saletrą wapniową na plon i jakość owoców dwóch odmian suchodrzewu jadalnego
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 145–159
Robert Rosa, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna, Jolanta Franczuk
Międzyplony facelii i szarłatu w uprawie kukurydzy cukrowej. Część I. Plonowanie kukurydzy
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 161–169
Anna Zaniewicz-Bajkowska, Robert Rosa, Edyta Kosterna, Jolanta Franczuk
Międzyplony facelii i szarłatu w uprawie kukurydzy cukrowej. Część II. Wybrane elementy wartości odżywczej kukurydzy
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 171–182
Barbara Kołodziej, Sylwia Winiarska
Wpływ różnych metod uprawy na plon i jakość surowca karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.)
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 183–192
Aleksander Stachowiak, Sławomir Świerczyński
Zmienność fenologiczna, morfologiczna i genetyczna 15 klonów podkładek dla jabłoni
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 193–204
Anita Biesiada, Anna Tomczak
Przydatność różnych form i odmian cykorii sałatowej (Cichorium intybus L. var. foliosum (Hegi) Bish.) do uprawy wiosennej
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 205–214
Dariusz Wach, Marzena Błażewicz-Woźniak
Wpływ dokarmiania dolistnego na plonowanie i zawartość składników mineralnych w liściach borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 215–225
Beata Król
Plonowanie oraz skład chemiczny koszyczków wybranych odmian nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L. )
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 227–237
Ljiljana Bošković-Rakočević, Tomo Milošević, Jelena Milivojević, Gorica Paunović
Wpływ odmiany na poziom odżywienia młodych drzew moreli (Prunus armeniaca L.)
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 239–249
Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Lidia Błaszczyk, Barbara Frąszczak, Iwona Sas-Golak
Wpływ infekcji izolatami Trichoderma pleurotum i Trichoderma pleuroticola na plonowanie ras dzikich Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm pozyskanych ze stanowisk naturalnych
 

Zanleziono 21 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).