University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 11 (3) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (3) 2012 str. 3–14
Maciej Gąstoł, Iwona Domagała-Świątkiewicz
Porównanie składu mineralnego soków z jabłek, gruszek i czarnej porzeczki uprawianych metodami ekologiczną i konwencjonalną
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 15–26
Marian Gapiński, Wanda Woźniak, Joanna Murawska, Mirosława Ziombra
Plon jako wskaźnik postępu w produkcji pieczarek Agaricus bisporus (Lange, Sing)
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 27–41
Wanda Wadas, Teresa Łęczycka, Izolda Borysiak-Marciniak
Wpływ wieloskładnikowych nawozów kompleksowych na jakość bulw bardzo wczesnych odmian ziemniaka
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 43–55
Agnieszka Jamiołkowska, Radosław Kowalski
Ocena wpływu ekstraktu z liści Silphium perfoliatum L. w warunkach in vitro, na niektóre grzyby zasiedlające rośliny papryki
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 57–67
Anna Wróblewska, Ernest Stawiarz
Obfitość kwitnienia i wydajność pyłkowa Ligularia clivorum Maxim. i Ligularia przewalskii Maxim.
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 69–78
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska
Ocena obfitości pożytku pyłkowego leszczyny (Corylus spp.) na podstawie przebiegu sezonów pyłkowych w Lublinie w latach 2001–2010
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 79–89
Józef Nurzyński, Zbigniew Jarosz, Zenia Michałojć
Plonowanie i skład chemiczny owoców pomidora szklarniowego uprawianego w słomie oraz wełnie mineralnej
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 91–100
Iwona Kowalska, Włodzimierz Sady
Wpływ formy azotu nawozowego i rodzaju folii pokrywającej tunel na zawartość wapnia w owocach papryki będących w różnych fazach rozwoju
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 101–116
Marzena Błażewicz-Woźniak, Dariusz Wach
Wartość nawozowa międzyplonów letnich pod warzywa i jej zmienność w zależności od przebiegu pogody
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 117–130
Anna Bieniek
Plonowanie, morfologia i wartość biologiczna owoców aktinidii ostrolistnej i purpurowej oraz ich kilku odmian mieszańcowych uprawianych w warunkach północno-wschodniej Polski
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 131–143
Andrzej Kalisz, Agnieszka Sękara, Joanna Kostrzewa
Wpływ terminu uprawy i odmiany na parametry morfologiczne i plon Brassica rapa var. japonica
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 145–153
Murat Tosun, Sezai Ercisli, Hakan Ozer, Metin Turan, Taskin Polat, Erdogan Ozturk, Huseyin Padem, Hasan Kilicgun
Skład chemiczny i działanie przeciwutleniające pustynnika okazałego (Eremurus spectabilis)
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 155–178
Robert Kalbarczyk, Eliza Kalbarczyk
Rola usłonecznienia rzeczywistego oraz temperatury powietrza w kształtowaniu zmienności okresów rozwoju ogórka (Cucumis sativus L.) w Polsce, 1965–2005
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 179–187
Zofia Zydlik
Wpływ stosowania replantacji na wzrost i plonowanie jabłoni
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 189–200
Janina Gajc-Wolska, Katarzyna Kowalczyk, Mariola Nowecka, Katarzyna Mazur, Agata Metera
Wpływ nawozów organiczno-mineralnych na plon i jakość endywii (Cichorium endivia L.)
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 201–210
Ewa Rożek, Renata Nurzyńska-Wierdak, Katarzyna Dzida
Czynniki modyfikujące wielkość i jakość plonu oraz skład chemiczny liści selera listkowego Apium graveolens L. var. secalinum Alef. uprawianego z rozsady
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 211–221
Renata Nurzyńska-Wierdak, Katarzyna Dzida, Ewa Rożek, Zbigniew Jarosz
Oddziaływanie azotu i potasu na gromadzenie się N-NH4 i N-NO3 oraz składników pokarmowych w liściach rokietty (Eruca sativa Mill.)
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 223–237
Sebnem Selen Isbilir, Hakıme Hulya Orak, Hulya Yagar, Neslıhan Ekinci
Określenie działania przeciwutleniającego kwiatów i owoców drzewa truskawkowego (Arbutus unedo L.) na różnych etapach dojrzewania
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 239–246
Katarzyna Dzida, Zbigniew Jarosz, Zenia Michałojć, Renata Nurzyńska-Wierdak
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego oraz wapnowania na plon i wartość biologiczną sałaty
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 247–254
Katarzyna Dzida, Zbigniew Jarosz, Zenia Michałojć, Renata Nurzyńska-Wierdak
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego oraz wapnowania na skład mineralny sałaty
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 255–264
Zenia Michałojć, Katarzyna Dzida
Plonowanie i wartość biologiczna owoców papryki słodkiej w zależności od dokarmiania pozakorzeniowego wapniem
 

Zanleziono 21 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).