University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 11 (5) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (5) 2012 str. 3–15
Tomo Milošević, Nebojša Milošević, Ivan Glišić, Jelena Mladenović
Jakość owoców, zawartość fenoli oraz zdolność przeciwutleniająca nowych odmian moreli z Serbii
 
Zeszyt 11 (5) 2012 str. 17–30
Tomo Milošević, Nebojša Milošević, Ivan Glišić
Ocena wzrostu oraz fizycznych i chemicznych właściwości owoców nektaryny [Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim.] po zbiorze
 
Zeszyt 11 (5) 2012 str. 31–41
Ewa Rożek, Renata Nurzyńska-Wierdak, Maria Kosior
Struktura plonu i cechy technologiczne owoców kilku odmian papryki słodkiej pochodzących ze zbioru jednorazowego
 
Zeszyt 11 (5) 2012 str. 43–53
Andrzej Komosa, Tomasz Górniak
Wpływ chlorków na zawartość składników pokarmowych w owocach pomidora szklarniowego (Lycopersicon esculentum Mill.) uprawianego w wełnie mineralnej
 
Zeszyt 11 (5) 2012 str. 55–65
Monika Kordowska-Wiater, Anna Wagner, Beata Hetman
Skuteczność Candida melibiosica w kontroli pozbiorowych chorób grzybowych marchwi (Daucus carota L.)
 
Zeszyt 11 (5) 2012 str. 67–80
Andrzej Sałata, Robert Gruszecki, Jan Dyduch
Morfologiczna i jakościowa charakterystyka koszyczków karczocha (Cyanara scolymus L.) odmian ‘Symphony’ i ‘Madrigal’ w zależności od ich wzrostu
 
Zeszyt 11 (5) 2012 str. 81–90
Alina Trejgell, Agnieszka Dąbrowska, Andrzej Tretyn
Mikrorozmnażanie i wpływ kultur in vitro na rozwój regenerantów Cirsium panonicum (L. F.) link
 
Zeszyt 11 (5) 2012 str. 91–100
Agnieszka Najda, Magdalena Gantner
Skład chemiczny olejku eterycznego z pąków i liści leszczyny uprawnej (Corylus L.)
 
Zeszyt 11 (5) 2012 str. 101–112
Agnieszka Sękara, Andrzej Kalisz, Stanisław Cebula, Aneta Grabowska
Ocena jakości i przydatności przetwórczej wybranych polskich odmian marchwi
 
Zeszyt 11 (5) 2012 str. 113–125
Iwona Szot, Tomasz Lipa
Wpływ Betoksonu Super i nawozów na skład chemiczny owoców i liści jagody kamczackiej
 
Zeszyt 11 (5) 2012 str. 127–142
Barbara Kołodziej, Danuta Sugier
Wybrane elementy biologii i morfologii różeńca górskiego w południowo-wschodniej Polsce
 
Zeszyt 11 (5) 2012 str. 143–151
Ewelina Jacygrad, Agnieszka Ilczuk, Monika Mikos, Katarzyna Jagiełło-Kubiec
Wpływ zestawu soli mineralnych, pH pożywki i regulatorów wzrostu na regenerację pędów Cotinus coggygria Scop. ‘Royal Purple’ in vitro
 
Zeszyt 11 (5) 2012 str. 153–168
Irena Kiecana, Małgorzata Cegiełko, Elżbieta Mielniczuk
Grzyby zasiedlające materiał siewny traw gazonowych z uwzględnieniem podatności odmian na wybrane patogeny
 
Zeszyt 11 (5) 2012 str. 169–182
Grażyna A. Płaza, Ewa Król, Magdalena Pacwa-Płociniczak, Zofia Piotrowska-Seget, L. Robin Brigmon
Wstępne badania właściwości przeciwgrzybowych bakterii z rodzaju Bacillus rosnących na odpadach z przemysłu rolno-spożywczego
 
Zeszyt 11 (5) 2012 str. 183–194
Julita Rabiza-Świder, Ewa Skutnik, Maria Chodorska
Rola regulatorów wzrostu i pożywki w regulacji procesu starzenia ciętych kwiatów lilii orientalnej ‘Helvetia’
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).