University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 11 (5) 2012 str. 101–112

Agnieszka Sękara, Andrzej Kalisz, Stanisław Cebula, Aneta Grabowska

OCENA JAKOśCI I PRZYDATNOśCI PRZETWóRCZEJ WYBRANYCH POLSKICH ODMIAN MARCHWI

abstrakt: Celem badań była morfologiczna i biochemiczna charakterystyka oraz ocena przydatności przetwórczej odmian marchwi ‘Askona F1’, ‘DZE II F1’, ‘Galicja F1’, ‘Karioka F1’, ‘Karotan’, ‘Rumba F1’, ‘Afro F1’, ‘Broker F1’, ‘Kongo F1’ i ‘Korund F1’. Badania przeprowadzono na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w latach 2009 i 2010. Analiza cech morfologicznych korzeni pozwoliła na stwierdzenie, że badane odmiany są przydatne do mechanicznego zbioru. Na podstawie analizy parametrów biochemicznych korzeni wytypowano odmiany o wysokiej wartości biologicznej i małej tendencji do akumulacji azotanów. Mrożoną kostkę najlepszej jakości, o najmniejszym wycieku wirówkowym, otrzymano z korzeni odmian ‘Karioka F1’, ‘Rumba F1’ i ‘Askona F1’. Odmiany ‘Karioka F1’ i ‘Korund F1’ cechowała najlepsza przydatność do produkcji suszu, oceniona na podstawie wartości współczynnika rehydratacji. Parametry charakteryzujące jakość minimalnie przetworzonej kostki marchwiowej były skorelowane z cechami morfologicznymi i biochemicznymi korzeni. Zaproponowano równania predykcji pozwalające prognozować parametry charakteryzujące jakość minimalnie przetworzonej marchwi jako funkcję niezależnych morfologicznych i biochemicznych zmiennych.
pub/11_5_101.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom11/zeszyt5/11_5_101.pdf
słowa kluczowe: Daucus carota, przetwórstwo, karotenoidy

Zapis do cytowania:

MLA Sękara, Agnieszka, et al. "The quality and processing usefulness of chosen Polish carrot cultivars." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11.5 (2012): 11.
APA Sękara, A., Kalisz, A., Cebula, S., & Grabowska, A. (2012). The quality and processing usefulness of chosen Polish carrot cultivars. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11 (5), 11.
ISO 690 SęKARA, Agnieszka, et al. The quality and processing usefulness of chosen Polish carrot cultivars. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2012, 11.5: 11.
EndNote BibTeX RefMan