University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 11 (5) 2012 str. 113–125

Iwona Szot, Tomasz Lipa

WPłYW BETOKSONU SUPER I NAWOZóW NA SKłAD CHEMICZNY OWOCóW I LIśCI JAGODY KAMCZACKIEJ

abstrakt: Streszczenie: Celem doświadczenia było zbadanie reakcji jagody kamczackiej odmian: ‘Atut’ i ‘Duet’ na działanie Betoksonu Super i nawozów. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2004–2007 na trzyletnich roślinach rosnących na glebie gliniastej. Bormax zastosowano dwukrotnie w czasie kwitnienia i jeden raz po zbiorze w stężeniu 0,2%. Saletrą wapniową nawożono doglebowo w kwietniu w dawce 50 kg · ha -1. Betokson Super 050 SL aplikowano dolistnie dwukrotnie w czasie kwitnienia, w stężeniu 0,1%. Kombinacje 5 i 6 stanowiły połączenie zastosowania saletry wapniowej i Bormaxu oraz saletry wapniowej i Betoksonu Super. Rośliny nietraktowane preparatami chemicznymi stanowiły kontrolę. Nawożenie borem istotnie zwiększyło w owocach zawartość antocyjanów i kwasu askorbinowego. Owoce jagody kamczackiej są bogate w antocyjany i kwas askorbinowy, przez co jako najwcześniej dojrzewające w naszych warunkach klimatycznych, mogą stanowić cenne źródło tych substancji w żywieniu człowieka. Doglebowe nawożenie saletrą wapniową spowodowało istotne obniżenie poziomu fosforu w liściach, jednakże rośliny nie wykazywały objawów jego niedoboru. Opierając się na wynikach doświadczenia dotyczących wysokiego plonu i jakości owoców można polecać nawożenie roślin jagody kamczackiej saletrą wapniową, Bormaxem jak również traktowanie Betoksonem Super. Wyraźne różnice w plonowaniu i cechach liści wskazują, że obie badane odmiany są genetycznie odległe.
pub/11_5_113.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom11/zeszyt5/11_5_113.pdf
słowa kluczowe: Lonicera caerulea var. kamtschatica, wielkość i jakość plonu, skład chemiczny liści

Zapis do cytowania:

MLA Szot, Iwona, and Tomasz Lipa. "Influence of Betokson Super and fertilizers on chemical composition of fruits and leaves of blue honeysuckle." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11.5 (2012): 11.
APA Szot, I., & Lipa, T. (2012). Influence of Betokson Super and fertilizers on chemical composition of fruits and leaves of blue honeysuckle. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11 (5), 11.
ISO 690 SZOT, Iwona, LIPA, Tomasz. Influence of Betokson Super and fertilizers on chemical composition of fruits and leaves of blue honeysuckle. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2012, 11.5: 11.
EndNote BibTeX RefMan