University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 11 (5) 2012 str. 143–151

Ewelina Jacygrad, Agnieszka Ilczuk, Monika Mikos, Katarzyna Jagiełło-Kubiec

WPłYW ZESTAWU SOLI MINERALNYCH, PH POżYWKI I REGULATORóW WZROSTU NA REGENERACJę PęDóW COTINUS COGGYGRIA SCOP. ‘ROYAL PURPLE’ IN VITRO

abstrakt: Perukowiec podolski (Cotinus coggygria Scop.) jest popularnym i poszukiwanym na rynku krzewem ozdobnym, którego rozmnażanie może sprawiać problemy. Celem badań było określenie wpływu zestawu soli mineralnych, stężenia regulatorów wzrostu oraz pH pożywki na regenerację i wzrost in vitro perukowca podolskiego C.  coggygria Scop. ‘Royal Purple’. Wierzchołkowe fragmenty pędów wykładano na pożywki wg Andersona (AN), Murashige i Skoog (MS) (pełny zestaw, ½lub)¼, Nitsch i Nitsch (NN), Quorin i Lepoivre (QL) oraz Lloyd i McCown (WPM). Pożywki wzbogacano w 6-benzyloadeninę (BA) w różnych stężeniach w kombinacji z kwasem naftylo-1-octowym (NAA). Wykazano istotny wpływ rodzaju pożywki i stężenia zastosowanej cytokininy na liczbę, długość i świeżą masę zregenerowanych pędów i wzrost kalusa. Najlepsze efekty uzyskano na pożywce MS o pełnym składzie makroskładników i pH 5,8. W obecności 1,0 mg·dm-3 BA i 0,1 mg·dm-3 NAA eksplantaty wierzchołkowe regenerowały w 100% i odznaczały się najwyższym współczynnikiem rozmnażania (4,6).
pub/11_5_143.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom11/zeszyt5/11_5_143.pdf
słowa kluczowe: AN, mikrorozmnażanie, NN, QL, perukowiec podolski, WPM

Zapis do cytowania:

MLA Jacygrad, Ewelina, et al. "Effect of medium type and plant growth regulators on the in vitro shoot proliferation of Cotinus coggygria Scop. ‘Royal Purple’." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11.5 (2012): 11.
APA Jacygrad, E., Ilczuk, A., Mikos, M., & Jagiełło-Kubiec, K. (2012). Effect of medium type and plant growth regulators on the in vitro shoot proliferation of Cotinus coggygria Scop. ‘Royal Purple’. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11 (5), 11.
ISO 690 JACYGRAD, Ewelina, et al. Effect of medium type and plant growth regulators on the in vitro shoot proliferation of Cotinus coggygria Scop. ‘Royal Purple’. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2012, 11.5: 11.
EndNote BibTeX RefMan