University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 11 (5) 2012 str. 153–168

Irena Kiecana, Małgorzata Cegiełko, Elżbieta Mielniczuk

GRZYBY ZASIEDLAJąCE MATERIAł SIEWNY TRAW GAZONOWYCH Z UWZGLęDNIENIEM PODATNOśCI ODMIAN NA WYBRANE PATOGENY

abstrakt: Jedną z przyczyn obniżających estetyczny wygląd trawnika są choroby powodowane przez grzyby. Badania przeprowadzono na materiale siewnym 15 odmian traw gazonowych należących do 5 gatunków. Próby ziarniaków pochodziły ze zbiorów w latach 2007 i 2008. W wyniku analizy mikologicznej w ciągu dwóch lat badań uzyskano 573 izolaty grzybów należących do 28 gatunków i form niezarodnikujących. Z analizowanego materiału siewnego w każdym roku badań uzyskiwano najwięcej Alternaria alternata. Spośród grzybów patogenicznych wyizolowano: Fusarium culmorum, F. avenaceum, F. equiseti, F. solani, F. crookwellense, F. graminearum, F. sporotrichioides oraz Bipolaris sorokiniana, Drechslera siccans i Rhizoctonia solani. W warunkach fitotronowych przeprowadzono badania podatności siewek 8 odmian, 4 gatunków traw na porażenie przez D. avenae nr 2, D. siccans nr 8 oraz B. sorokiniana nr 69. Analiza statystyczna wskaźników chorobowych dla roślin wyrosłych w kombinacji doświadczenia ze sztucznym zakażaniem podłoża przez wyżej wymienione szczepy w porównaniu z kontrolą wykazała istotne różnice u wszystkich badanych odmian. Szczep D. siccans nr 8 okazał się najbardziej patogeniczny dla odmiany Info życicy trwałej (92,20), zaś B. sorokiniana nr 69 dla odmiany Pinokio wiechliny gajowej (97,75). W kombinacji doświadczenia z D. avenae średnie wartości wskaźników chorobowych wynosiły od 12,25 (Pinia) do 84,00 (Info).
pub/11_5_153.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom11/zeszyt5/11_5_153.pdf
słowa kluczowe: zdrowotność ziarniaków, patogeniczność, Bipolaris sorokiniana, Drechslera avenae, Drechslera siccans, siewki

Zapis do cytowania:

MLA Kiecana, Irena, et al. "Fungi colonizing the sowing material of turfgrasses considering susceptibility of cultivars to selected pathogens." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11.5 (2012): 11.
APA Kiecana, I., Cegiełko, M., & Mielniczuk, E. (2012). Fungi colonizing the sowing material of turfgrasses considering susceptibility of cultivars to selected pathogens. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11 (5), 11.
ISO 690 KIECANA, Irena, CEGIEłKO, Małgorzata, MIELNICZUK, Elżbieta. Fungi colonizing the sowing material of turfgrasses considering susceptibility of cultivars to selected pathogens. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2012, 11.5: 11.
EndNote BibTeX RefMan