University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 11 (5) 2012 str. 17–30

Tomo Milošević, Nebojša Milošević, Ivan Glišić

OCENA WZROSTU ORAZ FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH WłAśCIWOśCI OWOCóW NEKTARYNY [PRUNUS PERSICA VAR. NECTARINA (AIT.) MAXIM.] PO ZBIORZE

abstrakt: Przeprowadzono trzyletnie badanie porównawcze nad terminem kwitnienia i zbioru oraz własności fizycznych i składu chemicznego owoców sześciu odmian nektaryny uprawianych systemem wysokiej gęstości sadzenia w warunkach zachodnioserbskich. Stwierdzono wysoką różnorodność odmian oraz w obrębie każdej odmiany. Stwierdzono istotne różnice we wszystkich analizowanych własnościach. Z roku na rok obserwowano odmienności w terminach kwitnienia i zbioru, długości wzrostu owoców, zawartości rozpuszczalnych ciał stałych, masie oraz zwięzłości owoców. Na podstawie ocenianych danych najlepszą wydajność owoców zarejestrowano u ‘Caldesi 2000’ oraz ‘Syrio’ uprawianych według systemu wysokiej gęstości sadzenia (HDP) na ciężkiej glebie. Przeciwnie, słabe własności fizyczno-chemiczne obserwowano u ‘Mayfire’, zwłaszcza zaś u ‘Nectared 4’. Ocena ta może pomóc w wyborze zestawu odmian nektaryny z lepszymi właściwościami owoców, które w naszych warunkach uprawy można wskazać u odmian: ‘Caldesi 2000’, ‘Syrio’, niekiedy u ‘Weinberger’ oraz ‘Fantasia’.
pub/11_5_17.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom11/zeszyt5/11_5_17.pdf
słowa kluczowe: skład chemiczny, zwięzłość miąższu, masa owocu, kształt owocu, system wysokiej gęstości sadzenia, nektaryna

Zapis do cytowania:

MLA Milo&#ević, Tomo, et al. "Evaluation of fruit growth and postharvest physical and chemical properties of nectarine [Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim.]." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11.5 (2012): 11.
APA Milo&#ević, T., Milo&#ević, N., & Gli&#ić, I. (2012). Evaluation of fruit growth and postharvest physical and chemical properties of nectarine [Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim.]. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11 (5), 11.
ISO 690 MILO&#EVIć, Tomo, MILO&#EVIć, Neboj&#a, GLI&#Ić, Ivan. Evaluation of fruit growth and postharvest physical and chemical properties of nectarine [Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim.]. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2012, 11.5: 11.
EndNote BibTeX RefMan