University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 11 (5) 2012 str. 3–15

Tomo Milošević, Nebojša Milošević, Ivan Glišić, Jelena Mladenović

JAKOść OWOCóW, ZAWARTOść FENOLI ORAZ ZDOLNOść PRZECIWUTLENIAJąCA NOWYCH ODMIAN MORELI Z SERBII

abstrakt: Eksperyment założono w sadzie morelowym w pobliżu Cacak (Zachodnia Serbia) w latach 2010 i 2011. W niniejszej pracy chcieliśmy określić własności fizyczno-chemiczne, zawartość fenoli oraz zdolność przeciwutleniającą trzech nowych odmian serbskich (‘Aleksandar’, ‘Biljana’, ‘Vera’) szczepionych na siewce Myrobalan. Wyniki wskazały, że cechy fizyczno-chemiczne znacząco różniły się pomiędzy odmianami. Podobnie, całkowita zawartość fenoli i flawonoidów oraz zdolność przeciwutleniająca w znacznym stopniu zależy od odmiany. Generalnie nowe odmiany serbskie miały lepiej ocenione własności niż roślina kontrolna (‘Hungarian Best’), oprócz masy pestki, zwięzłości owocu, wilgotności i całkowitej zawartości fenoli. Najwyższe wartości całkowitej zawartości fenoli i flawonoidów stwierdzono u odmiany ‘Aleksandar’, podczas gdy najwyższa zdolność przeciwutleniająca została zanotowana u odmiany ‘Vera’. Ostatecznie nowe odmiany serbskie można polecić do sadzenia w podobnych warunkach i programach hodowli moreli.
pub/11_5_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom11/zeszyt5/11_5_3.pdf
słowa kluczowe: kwasowość, profile chemiczne, HPLC, Prunus armeniaca L., rozpuszczalne ciała stałe

Zapis do cytowania:

MLA Milo&#ević, Tomo, et al. "Fruit quality, phenolics content and antioxidant capacity of new apricot cultivars from Serbia." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11.5 (2012): 11.
APA Milo&#ević, T., Milo&#ević, N., Gli&#ić, I., & Mladenović, J. (2012). Fruit quality, phenolics content and antioxidant capacity of new apricot cultivars from Serbia. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11 (5), 11.
ISO 690 MILO&#EVIć, Tomo, et al. Fruit quality, phenolics content and antioxidant capacity of new apricot cultivars from Serbia. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2012, 11.5: 11.
EndNote BibTeX RefMan