University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 11 (5) 2012 str. 31–41

Ewa Rożek, Renata Nurzyńska-Wierdak, Maria Kosior

STRUKTURA PLONU I CECHY TECHNOLOGICZNE OWOCóW KILKU ODMIAN PAPRYKI SłODKIEJ POCHODZąCYCH ZE ZBIORU JEDNORAZOWEGO

abstrakt: Papryka słodka Capsicum annuum L. var. macrocarpum jest cennym warzywem z rodziny psiankowatych. Wzrost zainteresowania uprawą papryki na polu wynika z większego zapotrzebowania przemysłu przetwórczego na to warzywo. Główne kierunki przetwarzania papryki to konserwowanie i mrożenie. Ze względu na długi okres wegetacji i duże wymagania termiczne tego gatunku podstawowym problemem w uprawie polowej papryki w Polsce jest uzyskanie jak największej ilości owoców w pełni wybarwionych. Podczas badań przeprowadzonych w latach 2009–2010 oceniono wielkość i jakość plonu kilku odmian papryki słodkiej najczęściej obecnie uprawianych na Lubelszczyźnie z przeznaczeniem do przemysłu przetwórczego. Zbiór owoców przeprowadzono jednorazowo. Określono wielkość plonu handlowego i jego strukturę uwzględniającą fazy wybarwienia owoców oraz podstawowe cechy technologiczne owoców, takie jak masa, grubość perykarpu, udział łożyska w masie owocu i wydajność technologiczna. Najplenniejszymi odmianami były ‘Socrates F1’, ‘King Arthur F1’ i ‘Red Knight F1’. Największy plon owoców czerwonych oraz owoce o największej masie uzyskano u odmian ‘Red Knight F1’ i ‘King Arthur F1’. Średnio dla porównywanych odmian owoce czerwone stanowiły 50,8% plonu handlowego. Wśród odmian hodowli krajowej ‘Caryca F1’ wyróżniała się grubym perykarpem i dużym udziałem łożyska w masie owocu. Wydajność technologiczna owoców ocenianych odmian kształtowała się w granicach 83,5–91,7%.
pub/11_5_31.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom11/zeszyt5/11_5_31.pdf
słowa kluczowe: Capsicum annuum L. var. macrocarpum, odmiana, plon handlowy

Zapis do cytowania:

MLA Rożek, Ewa, et al. "The yield structure and technological traits of fruits of several sweet pepper cultivars from a single harvest." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11.5 (2012): 11.
APA Rożek, E., Nurzyńska-Wierdak, R., & Kosior, M. (2012). The yield structure and technological traits of fruits of several sweet pepper cultivars from a single harvest. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11 (5), 11.
ISO 690 ROżEK, Ewa, NURZYńSKA-WIERDAK, Renata, KOSIOR, Maria. The yield structure and technological traits of fruits of several sweet pepper cultivars from a single harvest. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2012, 11.5: 11.
EndNote BibTeX RefMan