University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 11 (5) 2012 str. 43–53

Andrzej Komosa, Tomasz Górniak

WPłYW CHLORKóW NA ZAWARTOść SKłADNIKóW POKARMOWYCH W OWOCACH POMIDORA SZKLARNIOWEGO (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) UPRAWIANEGO W WEłNIE MINERALNEJ

abstrakt: Chlor odgrywa ważną rolę w procesach fizjologicznych i biochemicznych roślin. Ma istotny wpływ na wartość biologiczną plonu. W doświadczeniu I (2004–2005) badano wpływ chlorków w stężeniach 15, 30, 60 i 90 mg Cl·dm-3 natomiast w doświadczeniu II (2006) wpływ stężeń 30, 60 i 90 i 120 mg Cl·dm-3 w pożywkach na zawartość składników pokarmowych i niektóre chemiczne parametry jakościowe owoców pomidora szklarniowego odmiany ‘Grace”, uprawianego w wełnie mineralnej. Wykazano, że wzrastające poziomy chlorków w pożywkach zwiększały zawartość chloru w owocach. Przy wyższych zawartościach chlorków w pożywkach, wynoszących 90 i 120 mg Cl·dm-3, a tym samym chloru w owocach, następowało obniżenia zwartości azotu i wzrost zawartości potasu w owocach. Powyżej 90 mg Cl·dm-3 w pożywkach zwiększała się zawartość kwasu α-askorbinowego i obniżała zawartość cukrów redukujących. Nie stwierdzono wpływu chlorków na zawartość azotanów, azotynów i β-karotenu. Wykazano natomiast tendencję do obniżania się zawartości suchej masy w owocach przy stężeniach równych i wyższych od 90 mg Cl·dm-3 pożywki w stosunku do zawartości 15–30 mg Cl·dm-3. Nie stwierdzono istotnego wpływu wpływu chlorków na zawartość P, Ca, Mg, S, Na, Fe, Mn, Zn, Cu i B w owocach pomidora.
pub/11_5_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom11/zeszyt5/11_5_43.pdf
słowa kluczowe: chlor, pożywka, fertygacja, żywienie roślin, wartość biologiczna

Zapis do cytowania:

MLA Komosa, Andrzej, and Tomasz Górniak. "The effect of chloride on nutrient contents in fruits of greenhouse tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in rockwool." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11.5 (2012): 11.
APA Komosa, A., & Górniak, T. (2012). The effect of chloride on nutrient contents in fruits of greenhouse tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in rockwool. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11 (5), 11.
ISO 690 KOMOSA, Andrzej, GóRNIAK, Tomasz. The effect of chloride on nutrient contents in fruits of greenhouse tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) grown in rockwool. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2012, 11.5: 11.
EndNote BibTeX RefMan