University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 11 (5) 2012 str. 55–65

Monika Kordowska-Wiater, Anna Wagner, Beata Hetman

SKUTECZNOść CANDIDA MELIBIOSICA W KONTROLI POZBIOROWYCH CHORóB GRZYBOWYCH MARCHWI (DAUCUS CAROTA L.)

abstrakt: Streszczenie Kontrola biologiczna z użyciem antagonistycznych drożdży jest jedną z najbardziej obiecujących metod ochrony pozbiorowej owoców i warzyw. Celem badań była ocena potencjału drożdży Candida melibiosica do biokontroli wzrostu Botrytis cinerea, Alternaria alternata i A. radicina, grzybów chorobotwórczych dla korzeni marchwi i wyjaśnienie możliwego sposobu działania tego antagonistycznego mikroorganizmu. Badano zdolność drożdży do hamowania wzrostu grzybów in vitro, produkcji związków lotnych i enzymów litycznych (β-glukanazy i chitynazy) oraz ochrony zakażonych korzeni marchwi. Gatunek C. melibiosica ograniczał wzrost B. cinerea na podłożu PDA o 25,9%, a na agarze brzeczkowym o 33,3%, natomiast słabo ograniczał wzrost A. radicina i w ogóle nie oddziaływał na A. alternata. Drożdże na agarze brzeczkowym produkowały związki lotne działające przeciwko B. cinerea i A. radicina. Wytwarzały β-glukanazę i chitynazę z aktywnościami wynoszącymi odpowiednio 34,0–232,86 U · cm-3 i 20,74–43,7 U · cm-3. Zastosowanie drożdży na korzeniach marchwi przed inokulacją grzybami zredukowało na nich rozwój choroby podczas przechowywania.
pub/11_5_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom11/zeszyt5/11_5_55.pdf
słowa kluczowe: biokontrola, drożdże antagonistyczne, grzyby fitopatogenne

Zapis do cytowania:

MLA Kordowska-Wiater, Monika, et al. "Efficacy of Candida melibiosica for control of post-harvest fungal diseases of carrot (Daucus carota L.)." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11.5 (2012): 11.
APA Kordowska-Wiater, M., Wagner, A., & Hetman, B. (2012). Efficacy of Candida melibiosica for control of post-harvest fungal diseases of carrot (Daucus carota L.). Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11 (5), 11.
ISO 690 KORDOWSKA-WIATER, Monika, WAGNER, Anna, HETMAN, Beata. Efficacy of Candida melibiosica for control of post-harvest fungal diseases of carrot (Daucus carota L.). Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2012, 11.5: 11.
EndNote BibTeX RefMan