University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 11 (5) 2012 str. 81–90

Alina Trejgell, Agnieszka Dąbrowska, Andrzej Tretyn

MIKROROZMNAżANIE I WPłYW KULTUR IN VITRO NA ROZWóJ REGENERANTóW CIRSIUM PANONICUM (L. F.) LINK

abstrakt: Cirsium pannonicum jest gatunkiem objętym ochroną w Polsce. Źródłem zagrożenia są zarówno spontaniczne sukcesyjne zmiany roślinności prowadzące do zarastania muraw kserotermicznych, jak i działalność człowieka. W celu zachowania gatunku wymagane jest stosowanie aktywnych metod ochrony. Mikrorozmnażanie kulturze in vitro może być jednym z przydatnych narzędzi aktywnej ochrony tego gatunku. Celem niniejszej pracy było opracowanie efektywnego systemu rozmnażania in vitro Cirsium pannonicum i porównanie cech morfologicznych i zdolności do kwitnienia roślin uzyskanych poprzez mikrorozmnażanie i z nasion. Izolowane z 10-dniowych siewek wierzchołki pędów były kultywowane na pożywce uzupełnionej o: 6-benzyloaminopurynę (BA), kinetynę (KN) lub zeatynę (ZEA) w stężeniu 1,0, 2,0 lub 3,0 mg.L-1 w kombinacji z kwasem naftalenooctowym (NAA; 0,1 mg.L-1). Najwyższy odsetek eksplantatów wykazujących organogenezę pędów (93,6%) i wskaźnik namnażania pędów 2,8 pędu/eksplantat uzyskano na pożywce zawierającej 2,0 mg.L-1 BA i 0,1 mg.L-1 NAA. W kolejnych pasażach odnotowano średnio 3,3 pędów pachwinowych na eksplantat na pożywce MS z 3,0 mg.L-1 BA, różnice nie były statystycznie istotne. Najlepsze ukorzenianie 86,1% zaobserwowano na pożywce 1/2 MS. Regeneranty tworzyły typowe dla gatunku rozety liściowe i pędy kwiatostanowe. Jednak, w porównaniu z roślinami kontrolnymi rozwijającymi się z nasion, pędów było mniej, były one krótsze i zawierały większą liczbę koszyczków na pojedynczym pędzie. W pierwszym roku po aklimatyzacji do warunków polowych zakwitło około 64% osobników. Podczas kolejnych lat kwitły wszystkie rośliny w typowym dla gatunku okresie. Kwiaty były płodne, a nasiona żywotne
pub/11_5_81.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom11/zeszyt5/11_5_81.pdf
słowa kluczowe: wierzchołki pędów, ukorzenianie, aklimatyzacja, kwitnienie

Zapis do cytowania:

MLA Trejgell, Alina, et al. "Micropropagation and influence of in vitro culture on development of Cirsium pannonicum (L. F.) link regenerants." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11.5 (2012): 11.
APA Trejgell, A., Dąbrowska, A., & Tretyn, A. (2012). Micropropagation and influence of in vitro culture on development of Cirsium pannonicum (L. F.) link regenerants. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 11 (5), 11.
ISO 690 TREJGELL, Alina, DąBROWSKA, Agnieszka, TRETYN, Andrzej. Micropropagation and influence of in vitro culture on development of Cirsium pannonicum (L. F.) link regenerants. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2012, 11.5: 11.
EndNote BibTeX RefMan