University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 11 (6) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (6) 2012 str. 3–13
Grzegorz Łysiak
Suma aktywnych temperatur jako metoda wyznaczania optymalnej daty zbioru dla jabłek odmian ‘Š ampion’ i ‘Ligol’
 
Zeszyt 11 (6) 2012 str. 15–22
Ireneusz Sowa, Magdalena Wójciak-Kosior, Ryszard Kocjan
Zawartość pierwiastków śladowych w wybranych roślinach leczniczych zbieranych na terenie województwa lubelskiego
 
Zeszyt 11 (6) 2012 str. 23–33
Nebojša Milošević, Evica Mratinić, Ivana S. Glišić, Tomo Milošević
Przedwczesny rozwój, plon oraz fizyczne i chemiczne właściwości śliw odpornych na wirus ospowatości, hodowanych w warunkach serbskich
 
Zeszyt 11 (6) 2012 str. 35–45
Józef Nurzyński, Zbigniew Jarosz
Zawartość składników pokarmowych w podłożach i liściach pomidora szklarniowego
 
Zeszyt 11 (6) 2012 str. 47–57
Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Lidia Błaszczyk, Dorota Frużyńska-Jóźwiak, Jolanta Lisiecka
Wpływ infekcji izolatami Trichoderma sp. na wzrost grzybni i plon jednozarodnikowych heterokariotycznych kultur Agaricus bisporus (Lange) Imbach
 
Zeszyt 11 (6) 2012 str. 59–68
Danuta Kozak, Katarzyna Wnuk
Wpływ zestawu soli mineralnych i regulatorów wzrostu na wzrost i rozwój Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. in vitro
 
Zeszyt 11 (6) 2012 str. 69–80
Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Zalewska, Ewa Król, Barbara Kowalik
Wzrost i rozwój Phomopsis diachenii Sacc. w różnych warunkach hodowli
 
Zeszyt 11 (6) 2012 str. 81–93
Katarzyna Rubinowska, Elżbieta Pogroszewska, Władysław Michałek
Wpływ poliamin na fizjologiczne parametry pozbiorczej jakości ciętych pędów Rosa ‘Red Berlin’
 
Zeszyt 11 (6) 2012 str. 95–105
Edward Borowski, Józef Nurzyński
Wpływ różnych podłoży na wskaźniki fotosyntezy i plon owoców pomidora uprawianego w szklarni
 
Zeszyt 11 (6) 2012 str. 107–118
Jianwu Ren, Wenjing Chen, Mikołaj Knaflewski
Czynniki wpływające na rozwój korzeni szparaga (Asparagus officinalis L.) in vitro
 
Zeszyt 11 (6) 2012 str. 119–130
Zbigniew Jarosz, Katarzyna Dzida, Renata Nurzyńska-Wierdak
Możliwość powtórnego wykorzystania keramzytu w szklarniowej uprawie pomidora. Część I. Plonowanie i skład chemiczny owoców
 
Zeszyt 11 (6) 2012 str. 131–143
Zbigniew Jarosz, Katarzyna Dzida, Renata Nurzyńska-Wierdak
Możliwość powtórnego wykorzystania keramzytu w szklarniowej uprawie pomidora. Część II. Zmiany zawartości składników pokarmowych w środowisku korzeniowym i liściach
 
Zeszyt 11 (6) 2012 str. 145–153
Karolina Pitura, Zenia Michałojć
Wpływ dawek azotu na stężenia soli, plonowanie, wartość biologiczną oraz skład chemiczny wybranych gatunków roślin warzywnych. Część I. Plonowanie i wartość biologiczna
 
Zeszyt 11 (6) 2012 str. 155–167
Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Aneta Sulborska
Różnorodność struktury epidermy płatków korony Viola × wittrockiana Gams. emitującej związki zapachowe
 
Zeszyt 11 (6) 2012 str. 169–177
Artur Mazurek, Urszula Pankiewicz
Zmiany zawartości kwasu dehydro-L-askorbinowego w stosunku do całkowitej zawartości witaminy C w wybranych owocach i warzywach
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).