University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 12 (2) 2013

Spis treści:

Zeszyt 12 (2) 2013 str. 3–12
Beata Janowska, Mateusz Stanecki
Wpływ moczenia kłączy w mieszaninie BA i GA3 na wczesność kwitnienia oraz wielkość i jakość plonu kwiatów i liści cantedeskii (Zantedeschia Spreng.)
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 13–23
Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Magdalena Krygier
Wielkość i jakość plonu oberżyny uprawianej w polu w zależności od odmiany i stopnia dojrzałości owoców
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 25–33
Ilona Sprzączka, Halina Laskowska
Ocena skuteczności fluroprimidolu w uprawie doniczkowej pędzonych tulipanów
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 35–42
Kinga Sala-Rejczak, Elżbieta Paduch-Cichal
Zróżnicowanie genetyczne genu kodującego białko płaszcza izolatów Prunus necrotic ringspot virus
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 43–50
Sylwia Okoń, Agnieszka Surmacz-Magdziak, Edyta Paczos-Grzęda
Zróżnicowanie genetyczne dzikich i uprawnych form rumianku przy wykorzystaniu markerów ISSR
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 51–61
Eugeniusz Kołota, Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Cecylia Uklańska-Pusz
Reakcja cebuli siedmiolatki (Allium fistulosum L.) na nawożenie azotem
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 63–74
Agata Konarska
Wstępne badania nad strukturą działek kielicha i nektarników trichomowych w kwiatach Tilia cordata Mill.
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 75–85
Beata Hasiów-Jaroszewska, Natalia Rymelska, Natasza Borodynko, Henryk Pospieszny
Biologiczna i molekularna charakterystyka polskich izolatów wirusa mozaiki cukinii (Zuchinii yellow mosaic virus)
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 87–96
Ireneusz Ochmian
Wzrost, plon oraz jakość owoców dwóch odmian borówki niskiej
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 97–105
Honorata Danilcenko, Elvyra Jariene, Marek Gajewski, Barbara Sawicka, Jurgita Kulaitiene, Judita Cerniauskiene
Zmiany zawartości aminokwasów w bulwach odmian topinamuru (Helianthus tuberosus L.) podczas przechowywania
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 107–121
Ewa Zalewska, Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Król
Występowanie grzybów na roślinach arcydzięgla litwora Archangelica officinalis Hoffm.
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 123–132
Justyna Lema-Rumińska, Anita Woźny, Małgorzata Zalewska, Sandra Łysiak
Analiza barwy kwiatów i liści chryzantem w aspekcie całorocznej uprawy w szklarni
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 133–141
Andrzej Woźniak
Plonowanie grochu siewnego (Pisum sativum L.) w różnych warunkach uprawy roli
 
Zeszyt 12 (2) 2013 str. 143–152
Julė Jankauskienė, Aušra Brazaitytė, Česlovas Bobinas, Pavelas Duchovskis
Wpływ poziomu rozwoju rozsady pomidora na późniejszy wzrost i formowanie plonu
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).