University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 12 (2) 2013 str. 35–42

Kinga Sala-Rejczak, Elżbieta Paduch-Cichal

ZRóżNICOWANIE GENETYCZNE GENU KODUJąCEGO BIAłKO PłASZCZA IZOLATóW PRUNUS NECROTIC RINGSPOT VIRUS

abstrakt: W pracy uzyskano i opisano sekwencje genu kodującego białko płaszcza 11 izolatów wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni (Prunus necrotic ringspot virus, PNRSV) z różnych gatunków roślin z rodzaju Prunus i Rosa pochodzących z Polski oraz czterech izolatów wirusa uzyskanych w materiale roślinnym z Australii, Węgier i Włoch. Wykorzystując specyficzne startery, uzyskano produkt 700 par zasad obejmujący gen kodujący białko płaszcza wirusa. Do amplifikacji zastosowano technikę IC-RT-PCR. Wykazano brak korelacji pomiędzy gatunkiem, pochodzeniem izolatu, a sekwencją nukleotydów białka jego płaszcza. Sekwencje genu kodującego CP badanych izolatów przyporządkowano do trzech głównych filogenetycznych grup wzorcowych: PV32-I, PV96-II i PE5-III.
pub/12_2_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom12/zeszyt2/12_2_35.pdf
słowa kluczowe: PNRSV, CP, IC-RT-PCR, sekwencjonowanie

Zapis do cytowania:

MLA Sala-Rejczak, Kinga, and Elżbieta Paduch-Cichal. "Molecular variability of the coat protein gene of Prunus necrotic ringspot virus isolates." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12.2 (2013): 12.
APA Sala-Rejczak, K., & Paduch-Cichal, E. (2013). Molecular variability of the coat protein gene of Prunus necrotic ringspot virus isolates. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 12 (2), 12.
ISO 690 SALA-REJCZAK, Kinga, PADUCH-CICHAL, Elżbieta. Molecular variability of the coat protein gene of Prunus necrotic ringspot virus isolates. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2013, 12.2: 12.
EndNote BibTeX RefMan