University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 12 (4) 2013

Spis treści:

Zeszyt 12 (4) 2013 str. 3–18
Mirosław Konopiński, Elżbieta Patkowska
Szkodliwość grzybów odglebowych dla cykorii korzeniowej (Cichorium intybus L. var. Sativum Bisch.) uprawianej z zastosowaniem roślin okrywowych
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 19–29
Anna Jakubczyk, Urszula Gawlik-Dziki, Michał Świeca
Wpływ gęstości hodowli na wzrost i wybrane właściwości nutraceutyczne kiełków soczewicy (Lens culinaris)
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 31–41
Czesław Szewczuk, Arkadiusz Banaś, Piotr Sugier, Danuta Sugier
Zróżnicowanie zawartości glikozydów fenolowych i makroelementów (K, CA, MG) w korze wierzb zielarskich
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 43–58
Agnieszka Rosińska, Izabela Szulc, Dorota Szopińska, Magdalena Jarosz, Hanna Dorna
Kiełkowanie, wigor i zdrowotność kondycjonowanych nasion Allium cepa L. po przechowywaniu
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 59–66
Mustafa Özgen Sedat Serce, Onur Saracoglu, Kazim Gunduz
Antyoksydacyjne, fizyczne i chemiczne cechy owoców derenia jadalnego na różnych etapach dojrzałości
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 67–83
Mikołaj Troczyński, Małgorzata Jeske, Dariusz Pańka
Występowanie grzybów z rodzaju Neotyphodium i Epichloë w kostrzewie łąkowej i kostrzewie czerwonej w Polsce oraz selekcja endofitów jako potencjalnych czynników biologicznej ochrony traw
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 86–94
Pavel Jakubův, Ivana Tomášková, Jan Typta, Milan Lstibůrek, Jan Stejskal, Jaroslav Kobliha
Testowanie potomstwa hybrydowego i różnych gatunków rodzaju Abies dla leśnictwa, ogrodnictwa ozdobnego oraz produkcji choinek
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 95–106
Alicja Kucharska, Anna Sokół-Łętowska, Elżbieta Pląskowska, Aleksandra Halarewicz
Wpływ infekcji Monilinia seaveri (Rehm) Honey na zawartość tanin skondensowanych w liściach Prunus serotina Ehrh
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 107–116
Halina Ekiert, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Bożena Muszyńska
Kwasy fenolowe w wybranych jadalnych gatunkach Basidiomycota: Armillaria mellea, Boletus badius, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Lactarius deliciosus i Pleurotus ostreatus
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 117–127
Anna Olek, Romuald Doliński
Mikrorozmnażanie batata (Ipomoea batatas (L.) Lam.) z eksplantatów węzłowych
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 129–137
Fawad Shah, Amjad Hameed, Shahzad Maqsood Ahmad Basra, Chaudhry Muhammad Ayub, Fahad Munir, Irfan Afzal
Pobudzanie etanolem: skuteczna metoda wzmagająca kiełkowanie i rozwój siewek poprzez ulepszenie systemu antyoksydacyjnego u nasion pomidora
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 139–151
Erdal Elkoca, Fikrettin Sahin, Mesude Figen Donmez
Identyfikacja odorności genotypów fasoli z Turcji na zgorzel bakterynją i zarazę
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 153–162
Ryszard Weber, Anita Biesiada, Krzysztof Matkowski, Elżbieta Pląskowska, Ewa Moszczyńska
Zbiorowiska grzybów fyllosfery jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea (L.) Moench.) w zależności od dawki azotu
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 163–172
Rafał Stepaniuk, Andrzej Sałata
Wzrost, plon i jakość owoców cukinii odmiany ‘Soraya’ w warunkach nawadniania kroplowego
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 173–179
Muhammed Demirbas, Metin Turan, Ertan Yildirim, Ihsan Gungor Sat
Antyoksydacyjne i odżywcze właściwości rzeżuchy (Lepidium sativum)
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).