University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 12 (5) 2013

Spis treści:

Zeszyt 12 (5) 2013 str. 3–16
Renata Nurzyńska-Wierdak
Czy nawożenie mineralne modyfikuje zawartość i skład chemiczny olejku eterycznego u roślin leczniczych?
 
Zeszyt 12 (5) 2013 str. 17–29
Dorota Szopińska
Wpływ traktowania nasion cynii (Zinnia elegans Jacq.) kwasami organicznymi na ich kiełkowanie, wigor i zdrowotność
 
Zeszyt 12 (5) 2013 str. 31–40
Edyta Górska-Drabik, Katarzyna Golan, Katarzyna Kmieć, Izabela Kot
Wpływ żerowania gąsienic Acrobasis advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae) na zawartość wybranych substancji biologicznie czynnych w kwiatostanach różnych gatunków roślin żywicielskich
 
Zeszyt 12 (5) 2013 str. 41–53
Hanna Klikocka, Aleksandra Głowacka
Czy nawożenie siarką modyfikuje zawartość magnezu i wapnia w bulwach ziemniaka (Solanum tubersosum L.)?
 
Zeszyt 12 (5) 2013 str. 55–68
Cezary A. Kwiatkowski, Barbara Kołodziej, Andrzej Woźniak
Plonowanie i parametry jakościowe korzeni marchwi (Daucus carota L.) w zależności od stymulatorów wzrostu oraz międzyplonów ścierniskowych
 
Zeszyt 12 (5) 2013 str. 69–83
Ewa D. Zalewska, Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa D. Król
Szkodliwość Phomopsis diachenii Sacc. dla ziół z rodziny Apiaceae i preparaty ograniczające wzrost grzyba
 
Zeszyt 12 (5) 2013 str. 85–95
Maria Licznar-Małańczuk, Ireneusz Sosna
Wzrost i plonowanie kilkunastu odmian moreli na siewce ‘Somo’ i podkładce wegetatywnej Pumiselect®
 
Zeszyt 12 (5) 2013 str. 97–110
Barbara Marcinek, Jerzy Hetman, Danuta Kozak
Wpływ sposobu uprawy i głębokości sadzenia cebul na wzrost i plonowanie tulipanów
 
Zeszyt 12 (5) 2013 str. 111–125
Dominik Szwajgier, Maria Wydrych, Edyta Więcław, Zdzisław Targoński
Zdolność do hamowania aktywności cholinoesteraz i aktywności przeciwutleniające handlowych preparatów z liści Ginkgo biloba
 
Zeszyt 12 (5) 2013 str. 127–141
Szymon Zubek, Janusz Błaszkowski, Katarzyna Seidler-Łożykowska, Wojciech Bąba, Piotr Mleczko
Bogactwo i zróżnicowanie gatunkowe oraz dostępność propagul grzybów arbuskularnych w monokulturach pięciu roślin leczniczych
 
Zeszyt 12 (5) 2013 str. 143–154
Hanna Piekarska-Boniecka, Idzi Siatkowski, Paweł Trzciński
Częstotliwość występowania gatunków Syrphidae (Diptera) w sadach jabłoniowych i na ich obrzeżach
 
Zeszyt 12 (5) 2013 str. 155–168
Krystyna Piotrowska-Weryszko
Pyłek Artemisia w powietrzu Lublina, Polska (2001–2012)
 
Zeszyt 12 (5) 2013 str. 169–178
Józef Nurzyński
Zawartość składników pokarmowych w podłożach i liściach pomidora szklarniowego w okresie wegetacji
 
Zeszyt 12 (5) 2013 str. 179–191
Elżbieta Patkowska, Mirosław Konopiński
Rola owsa, wyki siewnej i facelii błękitnej jako roślin okrywowych w kształtowaniu się zbiorowisk mikroorganizmów w glebie spod uprawy cykorii korzeniowej (Cichorium intybus L. var. sativum Bisch.) i salsefii [Tragopogon porrifolius v
 
Zeszyt 12 (5) 2013 str. 193–206
Magdalena Stelmaszczuk, Danuta Kozak
Mikrorozmnażanie Allium neapolitanum Cirillo
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).