University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 13 (5) 2014

Spis treści:

Zeszyt 13 (5) 2014 str. 3–12
Hasan Yilmaz
Analiza wspieranej przez rząd polityki ubezpieczeń plonów jabłek jako narzędzia kontroli ryzyka w Turcji z punktu widzenia producentów
 
Zeszyt 13 (5) 2014 str. 13–24
Shuyi Shi, Zhifen Zhang, Zhonglan Zhang, Shoujun Yang
Bioochrona drzew jabłoni wywołana mikoryzą abuskularną Glomus versiforme przed bliznowatością
 
Zeszyt 13 (5) 2014 str. 25–38
Władysław Kadłubiec, Marta Lenort, Maria Kelm, Ireneusz Sosna
Rozrodczość populacji przędziorków (Acari: tetranychidae) w jedno- i wieloprzewodnikowych koronach jabłoni ‘Elstar’ i ‘Jonagold’
 
Zeszyt 13 (5) 2014 str. 39–48
Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Eugeniusz Kołota
Plonowanie, cechy morfologiczne oraz wartość odżywcza nowych odmian cebuli siedmiolatki o wydłużonej łodydze rzekomej
 
Zeszyt 13 (5) 2014 str. 49–60
Krzysztof Klamkowski, Anna Tryngiel-Gać, Waldemar Treder
Badania nad wpływem podłoża oraz fosforanu monopotasowego na ukorzenianie oraz jakość doniczkowanych sadzonek truskawki
 
Zeszyt 13 (5) 2014 str. 61–75
Alina Pastucha, Elżbieta Mielniczuk, Małgorzata Cegiełko, Irena Kiecana
Grzyby porażające trawy ozdobne i patogeniczność Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc. i Fusarium equiseti (Corda) Sacc. dla wybranych gatunków
 
Zeszyt 13 (5) 2014 str. 77–90
Ivana S. Glišić, Ivan Glišić, Nebojša Milošević, Tomo Milošević
Ustalenie właściwości rozmiaru i kształtu moreli przy użyciu analizy wieloczynnikowej
 
Zeszyt 13 (5) 2014 str. 91–105
Agata Konarska
Różnice w strukturze zawiązków owoców dwóch uprawnych odmian jabłoni ze szczególnym uwzględnieniem cech decydujących o ich trwałości i jakości
 
Zeszyt 13 (5) 2014 str. 107–115
Barbara Mysiak, Salwina Palonka, Marcela Krawiec, Maria Tendaj
Wpływ metody uprawy na niektóre cechy wartości siewnej nasion szalotki (Allium cepa L. var. ascalonicum Backer)
 
Zeszyt 13 (5) 2014 str. 117–129
Agata Goryluk-Salmonowicz, Małgorzata Borys, Hanna Rekosz-Burlaga
Bioróżnorodność hodowalnych mikroorganizmów zasiedlających nadziemne części Hypericum perforatum
 
Zeszyt 13 (5) 2014 str. 131–143
Marcin Kolasiński, Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak
Wzrost i plonowanie drzew czereśni szczepionych na nowych biotypach (Prunus mahaleb (L.))
 
Zeszyt 13 (5) 2014 str. 145–162
Sezai Ercisli, Ayse Usanmaz, Kerziban Coban, Saban Kordali, Memis Kesdek
Larwobójczy wpływ niektórych wyciągów roślinnych na Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermuller) w warunkach laboratoryjnych
 
Zeszyt 13 (5) 2014 str. 163–176
Behzad Kaviani, Ali Mohammadi Torkashvand
Wzrost kamelii w podłożu z kompostu z łupin orzechów ziemnych o różnym stężeniu potasu
 
Zeszyt 13 (5) 2014 str. 177–185
Henryk Pospieszny, Julia Minicka, Beata Hasiów-Jaroszewska
Ochrona krzyżowa pomiędzy różnymi patotypami wirusa mozaiki pepino reprezentującymi genotyp chilijski 2
 
Zeszyt 13 (5) 2014 str. 187–196
Margot Dudkiewicz, Wojciech Durlak, Danuta Kozak, Magdalena Pogorzelec, Marek Dąbski, Marzena Parzymies
Ukorzenianie milinu amerykańskiego (Campsis radicans (L.) Seem.) w obecności auksyn
 
Zeszyt 13 (5) 2014 str. 197–209
Teresa Piętka, Marzena Masierowska
Zmienność produkcji nektaru i pyłku w kwiatach podwójnie ulepszonych linii gorczycy białej oraz ich atrakcyjność dla pszczoły miodnej
 
Zeszyt 13 (5) 2014 str. 211–224
Sławomir Michałek, Barbara Hawrylak-Nowak, Edward Borowski
Reakcja sałaty na światło fluorescencyjne i światło led na tle zróżnicowanego żywienia roślin azotem
 

Zanleziono 17 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).