University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 14 (2) 2015

Spis treści:

Zeszyt 14 (2) 2015 str. 3–12
Burhanettin İmrak, Ayzin B. Küden, Emine Tanriver, Ebru Kafkas
Związki lotne oraz cechy jakości owoców nowych obiecujących genotypów brzoskwini
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 13–26
Katarzyna Kowalczyk, Janina Gajc-Wolska, Monika Marcinkowska, Ewelina Jabrucka-Pióro
Wpływ odmiany i warunków uprawy na cechy jakościowe endywii (Cichorum endivia L.)
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 27–40
Marzena Błażewicz-Woźniak, Elżbieta Patkowska, Mirosław Konopiński, Dariusz Wach
Wpływ bezorkowej uprawy roli z zastosowaniem roślin międzyplonowych na zachwaszczenie pierwotne marchwi
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 41–50
Ewa Dziadczyk, Piotr Dziadczyk, Mirosław Tyrka
Zmienność w obrębie zasobów genowych Fragaria × ananassa (Duch.) i Fragaria vesca (L.)
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 51–58
Monica Vercelli, Walter Gaino, Valeria Contartese, Lorenzo Gallo, Stefano Di Carlo, Vander Tumiatti, Federica Larcher, Valentina Scariot
Wstępne badania dotyczące wpływu kompleksu nanogąbki Fe w ogrodnictwie
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 59–74
Robert Rosa
Jakość plonu kukurydzy cukrowej w zależności od rodzaju międzyplonów ozimych i metody odchwaszczania
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 75–85
Eugeniusz Kołota, Piotr Chohura
Sterowanie wielkością główek i wartością odżywczą kapusty poprzez obsadę roślin i nawożenie azotem
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 87–96
Mashhid Henareh, Atilla Dursun, Babak Abdoullahi Mandoulakani
Różnorodność genetyczna miejscowych odmian pomidora zebranych w Turcji i Iranie według cech morfologicznych
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 97–108
Piotr Żurawik, Piotr Salachna, Agnieszka Żurawik, Agnieszka Dobrowolska
Cechy morfologiczne, kwitnienie i plon bulw Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine) N.E. w zależności od odmiany i terminu sadzenia
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 109–121
Waldemar Buchwald, Romuald Mordalski, Wojciech A. Kucharski, Agnieszka Gryszczyńska, Artur Adamczak
Wpływ nawożenia na plon różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) i zawartość związków czynnych
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 123–132
Volkan Okatan, Yasar Akca, Sezai Ercisli, Sadiye Gozlekci
Selekcja genotypów według fizykochemicznych cech granatu (Punica granatum L.) w Turcji
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 133–143
Halina Buczkowska, Helena Łabuda
Struktura plonu i wartość biologiczna owoców papryki ostrej z jednorazowego zbioru
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 145–158
Marcela Krawiec, Agata Dziwulska-Hunek, Agnieszka Sujak, Salwina Palonka
Wpływ promieniowania laserowego na kiełkowanie nasion i wschody siewek skorzonery (Scorzonera hispanica L.)
 

Zanleziono 13 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).