University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 14 (3) 2015

Spis treści:

Zeszyt 14 (3) 2015 str. 3–12
Andrzej Tomasz Skwiercz, Magdalena Dzięgielewska, Patrycja Szelągowska
Nicienie winorośli północno-zachodniej Polski
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 13–24
Augustyn Mika, Zbigniew Buler
Modyfikacja korony wrzecionowej jabłoni w celu poprawienia jakości owoców
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 25–35
Jadwiga Żebrowska, Elżbieta Kaczmarska, Jacek Gawroński
Analiza porównawcza wartości użytkowej roślin truskawki (Fragaria × ananassa Duch.) uzyskanych in vitro oraz metodą konwencjonalną
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 37–50
Władysław Szempliński, Justyna Nowak
Nawożenie azotem a plon i jakość owoców kolendry siewnej (Coriandrum sativum L.)
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 51–62
Agnieszka Wojtania, Edyta Skrzypek, Eleonora Gabryszewska
Wpływ różnego poziomu cytokininy, sacharozy i soli azotowych na wzrost i rozwój oraz poziom substancji fenolowych w pędach Magnolia × soulangiana ‘Coates’ in vitro
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 63–80
Irena Kiecana, Małgorzata Cegiełko, Elżbieta Mielniczuk
Grzyby występujące na trawach gazonowych w użytkowaniu trawnikowym
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 81–92
Joanna Gałązka, Renata Słomnicka, Katarzyna Góral-Radziszewska, Katarzyna Niemirowicz-Szczytt
Od zapylenia do linii DH – weryfikacja i optymalizacja protokołu otrzymywania podwojonych haploidów ogórka
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 93–101
Ewa Solarska, Bożena Sosnowska
Wpływ sposobu ochrony i nawożenia roślin na zawartość składników biologicznie czynnych w chmielu ekologicznym
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 103–114
Yasar Akca, Yusuf Bilgen, Sezai Ercisli
Selekcja najlepszych genotypów orzecha włoskiego (Juglans regia L.) z siewek pochodzących z Turcji
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 115–129
Hasan Yilmaz
Analiza poziomu użycia pestycydów w uprawie czereśni (Prunus avium L.) w zachodniośródziemnomorskim rejonie Turcji
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 131–139
Justyna Lema-Rumińska, Elwira Śliwińska
Ocena stabilności genetycznej roślin uzyskanych przez embriogenezę somatyczną Chrysanthemum × grandiflorum (Ramat./Kitam.)
 
Zeszyt 14 (3) 2015 str. 141–156
Katarzyna Dzida, Grażyna Zawiślak, Renata Nurzyńska-Wierdak, Zenia Michałojć, Zbigniew Jarosz, Karolina Pitura, Katarzyna Karczmarz
Plon i jakość ziela cząbru ogrodowego (Satureia hortensis L.) uprawianego na zbiór pęczkowy
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).