University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 14 (6) 2015

Lista recenzentów w 2015 r.

Spis treści:

Zeszyt 14 (6) 2015 str. 3–14
Aistė Bagdonavičienė, Ausra Brazaityte, Akvile Virsile, Giedre Samuoliene, Jule Jankauskiene, Ramunas Sirtautas, Sandra Sakalauskiene, Jurga Miliauskienė, Nijolė Maročkienė, Pavelas Duchovskis
UPRAWA ROZSADY PAPRYKI SŁODKIEJ POD ŚWIATŁEM LAMP HPS I LED
 
Zeszyt 14 (6) 2015 str. 15–27
Zenia Michałojć, Zbigniew Jarosz, Karolina Pitura, Katarzyna Dzida
WPŁYW MIKORYZYACJI ORAZ KONCENTRACJI POŻYWKI NA PLONOWNIE I SKŁAD CHEMICZNY POMIDORA UPRAWIANEGO W WEŁNIE MINERALNEJ I SŁOMIE
 
Zeszyt 14 (6) 2015 str. 29–38
Teresa Cybularz-Urban, Ewa Hanus-Fajerska, Anna Bach
INDUKCJA KALUSA I ORGANOGENEZA IN VITRO CATTLEYA Z CIAŁ POTOKORMOPODOBNYCH (PLBs) W RÓŻNYCH WARUNKACH ŚWIETLNYCH
 
Zeszyt 14 (6) 2015 str. 39–54
Paweł K. Bereś
WYSTĘPOWANIE MSZYC NA KUKURYDZY CUKROWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSCE
 
Zeszyt 14 (6) 2015 str. 55–65
Krzysztof Klamkowski, Waldemar Treder, Katarzyna Wójcik
WYMIANA GAZOWA LIŚCI, WZROST I PLONOWANIE TRZECH ODMIAN TRUSKAWKI ROSNĄCYCH W WARUNKACH DŁUGOTRWAŁEGO DEFICYTU WODY
 
Zeszyt 14 (6) 2015 str. 67–82
Robert Gruszecki, Andrzej Borowy, Andrzej Sałata, Grażyna Zawiślak
WPŁYW ŻYWYCH ŚCIÓŁEK I LINURONU NA ZACHWASZCZENIE ORAZ PLON MARCHWI UPRAWIANEJ NA REDLINACH
 
Zeszyt 14 (6) 2015 str. 83–96
Edyta Derkowska, Lidia Sas Paszt, Paweł Trzciński, Michał Przybył, Krzysztof Weszczak
WPŁYW BIONAWOZÓW NA WZROST ROŚLIN I MIKROBIOLOGIĘ RYZOSFERY ODMIAN TRUSKAWKI UPRAWIANEJ W SZKLARNI
 
Zeszyt 14 (6) 2015 str. 97–114
Sylwester Smoleń, Łukasz Skoczylas, Roksana Rakoczy, Iwona Ledwożyw-Smoleń, Aneta Kopeć, Ewa Piątkowska, Renata Bieżanowska-Kopeć, Mirosław Pysz, Aneta Koronowicz, Joanna Kapusta-Duch, Włodzimierz Sady
SKŁAD MINERALNY ROŚLIN SAŁATY (Lactuca sativa L.) GRUNTOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA ZWIĄZKAMI JODU I SELENU
 
Zeszyt 14 (6) 2015 str. 115–140
Lech Wojciech Szajdak, Jacek Stanisław Nowak, Teresa Meysner, Katarzyna Styła, Wioletta Gaca, Marek Szczepański
WPŁYW PODŁOŻA Z DODATKIEM KWASU INDOLO-3-OCTOWEGO NA ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO ROŚLIN OZDOBNYCH
 
Zeszyt 14 (6) 2015 str. 141–150
Eliška Peňázová, Aleš Eichmeier, Jana Čechová, Miroslav Baránek, Robert Pokluda
OCENA RÓŻNYCH METOD EKSTRAKCJI DNA W CELU WYKRYCIA BAKTERII Xanthomonas campestris pv. campestris W LIŚCIACH KAPUSTY
 
Zeszyt 14 (6) 2015 str. 151–161
Magdalena Pogorzelec, Marzena Parzymies, Urszula Bronowicka-Mielniczuk, Barbara Banach, Artur Serafin
ŻYWOTNOŚĆ PYŁKU I INICJACJA KULTUR TKANKOWYCH WIERZBY LAPOŃSKIEJ, GATUNKU ZAGROŻONEGO W POLSCE
 
Zeszyt 14 (6) 2015 str. 163–174
Maria Licznar-Małańczuk
WSTĘPNA OCENA ZASTOSOWANIA KOSTRZEWY OWCZEJ (Festuca ovina L.) JAKO ŻYWEJ ŚCIÓŁKI W SADZIE JABŁONIOWYM
 
Zeszyt 14 (6) 2015 str. 175–188
Ewa Dorota Zalewska, Zofia Machowicz-Stefaniak, Ewa Dorota Król
GRZYBY ZASIEDLAJĄCE KMINEK ZWYCZAJNY W RÓŻNYCH REGIONACH UPRAWY
 
Zeszyt 14 (6) 2015 str. 189–200
Krystyna Pudelska, Jerzy Hetman, Sylwia Łukawska-Sudoł, Marzena Parzymies
WYDAJNOŚĆ KARP MATECZNYCH I JAKOŚĆ SADZONEK ZIELNYCH KILKU ODMIAN DALII OGRODOWEJ
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).