University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 15 (1) 2016

Spis treści:

Zeszyt 15 (1) 2016 str. 3–12
Meleksen Akin, Sadiye Peral Eyduran, Sezai Ercisli, Ilker Yilmaz, Ozlem Cakir
FITOCHEMICZNY PROFIL DZIKIEJ CZARNEJ JAGODY I MORWY W TURCJI
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 13–25
Carlos Alberto Bouzo, Norberto Francisco Gariglio
RELACJE MIĘDZY RÓŻNYMI FIZYCZNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI OWOCÓW POMIDORA A UTRATĄ WODY PO ZBIORZE
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 27–39
Bożena Denisow, Monika Strzałkowska-Abramek, Elżbieta Pogroszewska, Halina Laskowska
WPŁYW NAWOZU PENTAKEEP®-V NA KWITNIENIE I NEKTAROWANIE FUNKII (Hosta TRATT.) ‘KROSSA REGAL’
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 41–54
Zehra Tuğba Abaci, Mozhgan Zarifikhosroshahi, Ebru Kafkas, Emre Sevindik
SKŁAD CHEMICZNY, ZWIĄZKI LOTNE ORAZ DZIAŁANIE ANTYOKSYDACYJNE OWOCÓW Rosa iberica STEV.
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 55–64
Wanda Wadas, Izolda Borysiak-Marciniak
ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH BIOPIERWIASTKÓW W DYNI MAKARONOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU SIEWU I ROZSTAWY ROŚLIN
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 65-75
Artykuł znajdujący się pierwotnie w Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 2016, vol. 15, zesz. 1, s. 65–75, został opublikowany omyłkowo.
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 77–87
Veronika Szabó, Lajos Magyar, Károly Hrotkó
WPŁYW ZABIEGÓW OPRYSKIWANIA LIŚCI NA UKORZENIENIE I JAKOŚĆ SADZONEK Prunus mahaleb (L.)
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 89–99
Semih Kiraci, Huseyin Padem
LINIE PURPUROWEJ MARCHWI MAJĄCE LEPSZE CECHY TECHNOLOGICZNE W TURCJI
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 101–111
Małgorzata Malik, Anna Bach
MORFOGENEZA W KULTURACH IN VITRO EKSPLANTATÓW Narcissus L. ‘CARLTON’ IZOLOWANYCH Z PĄKÓW KWIATOWYCH W STADIUM PC W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU CYTOKININY I AUKSYNY
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 113–121
Augustyn Mika, Zbigniew Buler, Waldemar Treder
CIĘCIE MECHANICZNE JABŁONI JAKO ALTERNATYWA DLA RĘCZNEGO CIĘCIA
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 123–134
Piotr Salachna, Agnieszka Zawadzińska, Cezary Podsiadło
REAKCJA Ornithogalum saundersiae BAK. NA STRES SOLNY
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 135–148
Ali Sabir
FIZJOLOGICZNE I MORFOLOGICZNE REAKCJE LIŚCI WINOROŚLI (V. vinifera L. CV. ‘ITALIAʼ) NA DEFICYT WODY POD WPŁYWEM RÓŻNYCH PODKŁADEK
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 149–159
Ewa Rożek, Renata Nurzyńska-Wierdak, Andrzej Sałata, Piotr Gumiela
SKŁAD CHEMICZNY OLEJKU ETERYCZNEGO SELERA LISTKOWEGO (Apium graveolens L. VAR. Secalinum ALEF.) POD WPŁYWEM NAWADNIANIA ROŚLIN I METODY ZBIORU
 

Zanleziono 13 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).