University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 15 (2) 2016

Spis treści:

Zeszyt 15 (2) 2016 str. 3–12
Éva Németh, Szilvia Sárosi, Katalin Inotai, Peter Radácsi
WPŁYW ZAWARTOŚCI WODY W GLEBIE NA FIZJOLOGICZNE PARAMETRY, WYDAJNOŚĆ ORAZ SUBSTANCJE CZYNNE CZĄBRU OGRODOWEGO (Satureja hortensis L.)
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 13–25
Piotr Żurawik, Agnieszka Dobrowolska
ZEOLITY JAKO KOMPONENTY PODŁOŻY W UPRAWIE ROŚLIN OZDOBNYCH – Catharanthus roseus (L.) G. iI Gazania rigens var. rigens (L.) Gaertn.
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 27–41
Esin Ari
WPŁYW RÓŻNYCH PODŁOŻY I STĘŻEŃ IBA NA PRZYPADKOWE UKORZENIENIE RODZIMYCH SADZONEK Vitex agnus-castus L.
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 43–53
Małgorzata Berova, Lilyana Nacheva, Natalya Dimitrova
WPŁYW META-TOPOLINY NA MIKROPROPAGACJĘ PODKŁADKI GRUSZY OHF-333 (Pyrus communis L.)
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 55–66
Hanna Berniak
CHARAKTERYSTYKA IZOLATÓW WIRUSA LIŚCIOZWOJU CZEREŚNI (Cherry leaf roll virus, CLRV) PORAŻAJĄCYCH ROŚLINY Z RODZAJU Sambucus
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 65–75
Margot Dudkiewicz, Barbara Marcinek, Danuta Kozak, Krystyna Pudelska, Jerzy Hetman, Mariusz Szmagara
WPŁYW PRZYGINANIA PĘDÓW ORAZ PODKŁADKI NA WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ PLONU KWIATÓW CIĘTYCH RÓŻ ODMIANY RED HOUSE
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 77–93
Habip Aydın and Ahmet Ozturk, Tarık Yarılgac, Saadet Koc Guler, Medeni Karakaya, Suleyman Muhammed Celik, Orhan Karakaya, Burhan Ozturk
WPŁYW PRZECHOWYWANIA W CHŁODNI NA BIOAKTYWNE SKŁADNIKI I WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE BORÓWKI KAUKASKIEJ (Vaccinium arctostaphylos L.). BADANIE WSTĘPNE
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 95–107
Ali Hamood Thanoon, Halina Buczkowska, Agnieszka Jamiołkowska
WPŁYW PREPARATÓW BIOLOGICZNYCH NA ZDROWOTNOŚĆ OWOCÓW PAPRYKI SŁODKIEJ I ZAWARTOŚĆ SACHARYDÓW
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 109–119
Anna Pachlowska, Anna Stefaniak, Monika Grzeszczuk
WARTOŚĆ BIOLOGICZNA WYBRANYCH GATUNKÓW KWIATÓW JADALNYCH
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 121–127
Iwona Skrzecz, Elżbieta Pezowicz, Dorota Tumialis, Magdalena Jakubowska, Anna Mazurkiewicz
WRAŻLIWOŚĆ LARW A. exclamationis L. (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) NA RODZIME SZCZEPY NICIENI ENTOMOPATOGENICZNYCH
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 129–142
Francesco Serio, Pietro Santamaria, Federica Blando, Carmela Gerardi, Massimiliano Renna, Donato Buttaro
BEZGLEBOWA PRODUKCJA DZIKIEJ RUKOLI POD WPŁYWEM POKRYCIA SZKLARNI MODUŁAMI FOTOWOLTAICZNYMI
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 143–156
Marcela Krawiec, Elżbieta Patkowska
PLONOWANIE I ZDROWOTNOŚĆ GROCHU ODM. ‘SZEŚCIOTYGODNIOWY TOR’ PO ZASTOSOWANIU PREPARATÓW BIOTECHNICZNYCH
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 157–169
Maria Kozłowska, Paweł Trzciński, Agnieszka Wilkaniec, Beata Borowiak-Sobkowiak, Barbara Wilkaniec
WPŁYW ZMIAN KLIMATYCZNYCH NA SEZONOWĄ AKTYWNOŚĆ LOTÓW SAMCÓW MSZYC
 

Zanleziono 13 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).