University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Issue 15 (4) 2016 str. 35–44

Milica G. Aćimović, Mila S. Grahovac, Jovana M. Stanković, Mirjana T. Cvetković, Stevan N. Maširević

SKŁAD OLEJKÓW ETERYCZNYCH KOLENDRY (CORIANDRUM SATIVUM L.) I ICH WPŁYW NA WZROST GRZYBNI COLLETOTRICHUM SPP.

abstrakt: Sześć populacji kolendry różnego pochodzenia uprawiano na polu doświadczalnym w Mošorin w Serbii w 2014 roku. Analiza GC/MS olejku lotnego wykazała, że głównymi składnikami we wszystkich próbkach były linalol (69,3–72,0%), γ-terpinen (6,0–9,6%) oraz α-pinen (6,7–8,2%), natomiast inne składniki były obecne w ilości mniejszej niż 5%. Przeciwgrzybicze działanie olejków kolendry względem dwóch grzybów fitopatogenicznych z gatunku Colletotrichum (C. acutatum i C. gloeosporioides) oceniono za pomocą metody odwróconych szalek Petriego. Doświadczenia wykazały, że olejek eteryczny kolendry ma właściwości antygrzybicze względem patogenów gorzkiej zgnilizny jabłoni pochodzących z gatunku Colletotrichum, ale tylko przy większych dawkach aplikacji (≥ 0,16 µl/ml powietrza). Na podstawie uzyskanych danych można wyciągnąć wniosek, że badane populacje kolendry różnią się zawartością olejku eterycznego oraz wpływem na wzrost grzybni. Olejek eteryczny kolendry posiada potencjał jako środek ograniczający dwa grzyby z gatunku Colletotrichum.
pub/15_4_35.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www.hortorumcultus.actapol.net/tom15/zeszyt4/15_4_35.pdf
słowa kluczowe: działanie przeciwgrzybicze, Colletotrichum acutatum, C. gloeosporioides, analiza GC/MS

Zapis do cytowania:

MLA Aćimović, Milica G., et al. "ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF DIFFERENT CORIANDER (Coriandrum sativum L.) ACCESSIONS AND THEIR INFLUENCE ON MYCELIAL GROWTH OF Colletotrichum spp.." Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 15.4 (2016): 15.
APA Aćimović, M. G., Grahovac, M. S., Stanković, J. M., Cvetković, M. T., & Maširević, S. N. (2016). ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF DIFFERENT CORIANDER (Coriandrum sativum L.) ACCESSIONS AND THEIR INFLUENCE ON MYCELIAL GROWTH OF Colletotrichum spp.. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus 15 (4), 15.
ISO 690 AćIMOVIć, Milica G., et al. ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF DIFFERENT CORIANDER (Coriandrum sativum L.) ACCESSIONS AND THEIR INFLUENCE ON MYCELIAL GROWTH OF Colletotrichum spp.. Acta Sci.Pol. Hortorum Cultus, 2016, 15.4: 15.
EndNote BibTeX RefMan