University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 16 (1) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (1) 2017 str. 3–10 DOI: 10.24326/asphc.2017.1.0
RyszardWierzchnicki, Anna Bojanowska-Czajka, Wioletta Biel, Anna Jaroszewska
INFLUENCE OF HABITAT CONDITIONS ON CHEMICAL COMPOSITION AND CONTENT OF ISOTOPES IN SEA BUCKTHORN (Hippophae rhamnoides L.) LEAVES
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 11–21 DOI: 10.24326/asphc.2017.1.0
Roman Wacławowicz, Katarzyna Wróblewska, Regina Dębicz, Magdalena Pancerz, Przemysław Bąbelewski
INFLUENCE OF DIFFERENT CULTIVATION FACTORS ON BIOMETRIC FEATURES OF NORTH AMERICAN HACKBERRY (Celtis occidentalis L.)
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 23–38 DOI: 10.24326/asphc.2017.1.0
Marta Rzańska-Wieczorek, Paweł Trzciński, Joanna Zyprych-Walczak, Idzi Siatkowski, Hanna Piekarska-Boniecka
THE PHENOLOGY OF OCCURRENCE OF DOMINANT PREDATORY SYRPHIDAE (DIPTERA) SPECIES IN APPLE ORCHARDS AND ON THEIR EDGES
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 39–49 DOI: 10.24326/asphc.2017.1.0
Barbara Wilkaniec, Roma Durak, Beata Borowiak-Sobkowiak
MORPHOLOGY, BIOLOGY AND BEHAVIORAL ASPECTS OF Aphis craccivora (HEMIPTERA: APHIDIDAE) ON Robinia pseudoacacia
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 51–60 DOI: 10.24326/asphc.2017.1.0
Aleksandra Łukaszewska, Agata Jędrzejuk, Ewa Skutnik, Julita Rabiza-Świder
EXTENDING THE VASE LIFE OF CUT CLEMATIS FLOWERS
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 61–72 DOI: 10.24326/asphc.2017.1.0
Eleonora Gabryszewska
PROPAGATION in vitro OF HELLEBORES (Helleborus L.) REVIEW
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 73–83 DOI: 10.24326/asphc.2017.1.0
Agnieszka Dobrowolska, Paulina Kukla, Agnieszka Żurawik, Piotr Żurawik
MORPHOLOGICAL TRAITS, DECORATIVE VALUE AND YIELD OF CORMS OF FREESIA (Freesia Eckl. ex Klatt) DEPENDING ON THE APPLIED CHITOSAN
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 85–93 DOI: 10.24326/asphc.2017.1.0
Anna Pindel
REGENERATION CAPACITY OF Asparagus setaceus (Kunth) Jessop ‘PYRAMIDALIS’ IN in vitro CULTURES
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 95–103 DOI: 10.24326/asphc.2017.1.0
Monika Henschke
RESPONSE OF ORNAMENTAL GRASSES CULTIVATED UNDER SALINITY STRESS
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 105–112 DOI: 10.24326/asphc.2017.1.0
Jadwiga Treder, Dariusz Sochacki
A SURVEY OF VIRUSES’ OCCURRENCE IN POLISH AND IMPORTED TULIP BULBS
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 113–120 DOI: 10.24326/asphc.2017.1.0
Magdalena Rybus-Zając, Piotr Czuchaj, Beata Janowska
VASE LIFE OF Heuchera L. LEAVES FOLLOWING THE APPLICATION OF BENZYLADENINE
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 121–132 DOI: 10.24326/asphc.2017.1.0
Magdalena Gocół, Dorota Gawęda, Cezary Kwiatkowski, Elżbieta Harasim
EFFECT OF COVER CROPS AND DIFFERENT DOSES OF HERBICIDES ON THE YIELD AND QUALITY OF SOYBEAN GROWN IN DIRECT SOWING
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 133–143 DOI: 10.24326/asphc.2017.1.0
Ömer Beyhan, Hüsnü Demirsoy, Taki Demir, Hamdi Zenginbal
THE GRAFTING SUCCESS OF FOURTEEN GENOTYPES GRAFTED ON THREE DIFFERENT ROOTSTOCKS ON PRODUCTION OF SWEET CHERRY (Prunus avium L.) SAPLING
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 145–150 DOI: 10.24326/asphc.2017.1.0
Şükran Gübür, Nejla Yardimci, Handan Çulal Kiliç
SEROLOGICAL, BIOLOGICAL AND MOLECULAR DETECTION OF Prunus necrotic ringspot virus ON Rosa damascena Mill. IN TURKEY
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 151–161 DOI: 10.24326/asphc.2017.1.0
Bożena Muszyńska, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Kamil Piska
EDIBLE MUSHROOM Pleurotus ostreatus (OYSTER MUSHROOM) – ITS DIETARY SIGNIFICANCE AND BIOLOGICAL ACTIVITY
 
Zeszyt 16 (1) 2017 str. 163–181 DOI: 10.24326/asphc.2017.1.0
Zlatan Kovačević, Ljiljana Nikolić, Emilija Nikolić-Đorić
VEGETATION OF THE CLASSES Stellarietea mediae AND Agropyretea repentis IN THE VINEYARDS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
 

Zanleziono 16 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).