University of Life Sciences in Lublin

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Scopus

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Zeszyt 16 (2) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (2) 2017 str. 3–10 DOI: 10.24326/asphc.2017.2.0
Giridhar Parvatam, Pradeep Matam
ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI PROMOTE ENHANCED GROWTH, TUBEROUS ROOTS YIELD AND ROOT SPECIFIC FLAVOUR 2-HYDROXY-4-METHOXYBENZALDEHYDE CONTENT OF Decalepis hamiltonii Wight & Arn.
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 11–20 DOI: 10.24326/asphc.2017.2.0
Justyna Wójcik-Seliga, Marcin Studnicki, Elżbieta Wójcik-Gront
EVALUATING ECONOMIC VALUE OF 23 STRAWBERRY CULTIVARS IN THE CLIMATIC CONDITIONS OF CENTRAL EUROPE
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 21–34 DOI: 10.24326/asphc.2017.2.0
Dorota Szopińska, Magdalena Jarosz, Beata Sławińska
THE EFFECT OF HYDROGEN PEROXIDE ON SEED QUALITY AND EMERGENCE OF CARROT (Daucus carota L.)
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 35–46 DOI: 10.24326/asphc.2017.2.0
Djina Božović, Borut Bosančić, Ana Velimirović, Sezai Ercisli, Vučeta Jaćimović, Hakan Keles
BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME PLUM CULTIVARS GROWN IN MONTENEGRO
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 47–56 DOI: 10.24326/asphc.2017.2.0
Eugeniusz Kołota, Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Agnieszka Balbierz
RESPONSE OF SWISS CHARD (Beta vulgaris L. var. cicla L.) TO NITROGEN FERTILIZATION
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 57–74 DOI: 10.24326/asphc.2017.2.0
Sibgha Noreen, Ayesha Siddiq, Kousar Hussain, Shakeel Ahmad, Mirza Hasanuzzaman
FOLIAR APPLICATION OF SALICYLIC ACID WITH SALINITY STRESS ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ATTRIBUTES OF SUNFLOWER (Helianthus annuus L.) CROP
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 75–86 DOI: 10.24326/asphc.2017.2.0
Jadwiga Wierzbowska, Bożena Cwalina-Ambroziak, Małgorzata Głosek-Sobieraj, Stanisław Sienkiewicz
YIELD AND MINERAL CONTENT OF EDIBLE CARROT DEPENDING ON CULTIVATION AND PLANT PROTECTION METHODS
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 87–94 DOI: 10.24326/asphc.2017.2.0
Teresa Grzelak, Joanna Grupińska, Marta Pelczyńska, Marcelina Sperling, Krystyna Czyżewska
THE MERITS OF FAT REPLACERS IN LOW-CALORIE FOOD
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 95–106 DOI: 10.24326/asphc.2017.2.0
Saida Bedbabis, Béchir Ben Rouina, Salvatore Camposeo, Maria Lisa Clodoveo, Alessandra Gallotta, Marino Palasciano, Giuseppe Ferrara
ALTERNATE BEARING AFFECTS NUTRITIONAL STATUS AND NET ASSIMILATION RATE OF AN IRRIGATED OLIVE GROVE UNDER ARID CONDITIONS
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 107–112 DOI: 10.24326/asphc.2017.2.0
Małgorzata Malik, Anna Bach
HIGH-YIELDING REPETITIVE SOMATIC EMBRYOGENESIS IN CULTURES OF Narcissus L. ‘CARLTON’
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 113–122 DOI: 10.24326/asphc.2017.2.0
Małgorzata Szczepanek, Elżbieta Wszelaczyńska, Jarosław Pobereżny, Ireneusz Ochmian
RESPONSE OF ONION (Allium cepa L.) TO THE METHOD OF SEAWEED BIOSTIMULANT APPLICATION
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 123–132 DOI: 10.24326/asphc.2017.2.0
Kadir Ugurtan Yilmaz, Abdykerim Abdullaev, Aydin Uzun, Kubanychbek Turgunbaev, Hasan Pinar, Nazima Sulaimanova
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DIFFERENT WILD Berberis sphaerocarpa Kar. et Kir. GENOTYPES GROWN IN JETI-OGUZ DISTRICT (ISSYK-KUL PROVINCE) OF NORTH EASTERN KYRGYZSTAN
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 133–138 DOI: 10.24326/asphc.2017.2.0
Aleksandar Radović, Dragan Nikolić, Radosav Cerović, Dragan Milatović, Boban Đorđević, Gordan Zec
UNUSUAL GROWTH OF POLLEN TUBES IN THE OVARY OF QUINCE (Cydonia oblonga Mill.)
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 139–148 DOI: 10.24326/asphc.2017.2.0
Jadwiga Andrzejewska, Stanisław Ignaczak, Tommaso Martinelli
EFFECT OF SEED MATERIAL PREPARATION ON PLANT EMERGENCE AND YIELD OF MILK THISTLE (Silybum marianum (L.) Gaertn.) IN A MODERATE CLIMATE
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 149–160 DOI: 10.24326/asphc.2017.2.0
Jerzy Hetman, Sylwia Łukawska-Sudoł, Krystyna Pudelska, Marzena Parzymies
THE EFFECT OF THE CUTTING METHOD ON ROOTING OF Dahlia pinnata Cav. CUTTINGS
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).